Traducere engleză-română pentru "to be in mourning for"

EN

"to be in mourning for" română traducere

RO
EN

to be in mourning for {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be in mourning for" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishHe proclaimed two days of national mourning and pledged to investigate the violence.
A proclamat două zile de doliu naţional şi a promis investigarea violenţelor.
EnglishAt this time, we once again join those still mourning their loved ones.
Suntem cu sufletul alături de cei care deplâng această pierdere.
EnglishIf we had had that possibility in the case of David Kato, perhaps we would not be mourning his loss.
Dacă am fi avut această posibilitate în cazul lui David Kato, probabil nu am deplânge acum pierderea lui.
EnglishThe day is one of remembrance and mourning, but it is also a sign of appreciation of the current democratic and independent Estonia.
Este o zi de comemorare și doliu, însă este și un semn de apreciere al actualei Estonii, democratice și independente.
EnglishI condemn the violence and the loss of human life that have plunged numerous families and all Christian communities throughout the world into mourning.
Condamn violenţa şi pierderile de vieţi omeneşti pe care le deplâng numeroase familii şi toate comunităţile creştine din lume.
EnglishI asked President Pöttering to open today's session with a minute's silence, as a sign of mourning in recognition of these victims.
I-am solicitat Preşedintelui Pöttering să deschidă sesiunea de azi cu un minut de reculegere, în semn de doliu şi recunoştinţă pentru aceste victime.
EnglishAs a result of this unorthodox behaviour, Greece is mourning three victims today, the death of three workers as a result of aggressive protests by other workers.
Din cauza acestui comportament neortodox, Grecia deplânge trei victime astăzi, decesul a trei angajaţi ca rezultat al unor proteste agresive ale altor angajaţi.
EnglishThe fishing communities of Castelo de Neive, Matosinhos, Setúbal, Areosa, Peniche and Caminha are in mourning; I would like to join with them with my speech here today.
Comunităţile de pescari din Castelo de Neive, Matosinhos, Setúbal, Areosa, Peniche şi Caminha sunt în doliu; Aş dori să mă alătur lor prin discursul meu de astăzi.
EnglishThirty-three women belonging to the Mourning Mothers of Iran, whose children have been killed, disappeared or detained in post-election violence, are being harassed.
33 de femei din organizaţia Mamelor în doliu din Iran, ai căror copii au fost ucişi, au dispărut sau au fost arestaţi în timpul violenţelor postelectorale, sunt hărţuite.