Traducere engleză-română pentru "to be in pain"

EN

"to be in pain" română traducere

EN

to be in pain {verb}

volume_up
to be in pain (dar şi: to suffer, to undergo)
Be it carbon tax, a bank levy or whatever, it is certain that the taxpayers will be taking more pain.
Fie vorba despre taxa pe emisiile de dioxid de carbon, taxa impusă băncilor sau oricare alta, în mod sigur, contribuabilii vor fi cei care vor suferi mai mult.
The most important thing is to ban procedures categorised as 'severe' in which laboratory animals may suffer prolonged pain.
Cel mai important este să interzicem procedurile clasificate drept "grave”, în urma cărora animalele de laborator pot suferi dureri prelungite.

Exemple de folosire pentru "to be in pain" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe need doctors, architects and people to relieve the pain of the tragedy.
Avem nevoie de doctori, arhitecţi şi de oameni care să aline durerea tragediei.
EnglishIn 1999, the Natural design was shown to reduce pain for people who used it.
În 1999, s-a demonstrat că designul Natural reduce durerea pentru cei care-l utilizau.
EnglishAccounts show that the pain is so great that victims often lose consciousness.
Relatările arată că durerea este atât de mare încât victimele își pierd adesea cunoștința.
EnglishTo our Cypriot colleagues we understand the pain of injustice you feel.
Pentru colegii noştri ciprioţi, vă înţelegem durerea nedreptăţii pe care o simţiţi.
EnglishHowever, the mutually felt pain mobilises resources and intentions.
Cu toate acestea, durerea resimţită reciproc mobilizează resursele şi intenţiile.
EnglishMr President, inflicting physical pain is against human dignity.
Domnule președinte, provocarea durerii fizice este împotriva demnității umane.
EnglishIn my constituency of Northern Ireland, we know the pain of terrorism.
În circumscripţia mea electorală din Irlanda de Nord ştim ce înseamnă durerea terorismului.
EnglishThey cannot now be asked to take further pain by others who are not prepared to do the same.
Acum nu li se poate cere să sufere din cauza altora care nu sunt pregătiți să facă la fel.
EnglishHowever, the little that is being given may help to ease their pain.
Cu toate acestea, puținul pe care li-l dăm le poate ușura suferința.
EnglishWe take medicines to relieve pain, to alleviate the symptoms of diseases or to save our lives.
Luăm medicamente pentru a calma durerea sau simptomele bolilor sau ca să ne salvăm viețile.
EnglishNo parent should have to go through the pain of losing a child.
Niciun părinte nu ar trebui să treacă prin durerea de a pierde un copil.
EnglishIf we are in it together, we all have to feel the pain together.
Dacă suntem în această situaţie împreună, trebuie să suferim împreună.
EnglishWhen it is hard to identify the cause, you may attribute the pain you’re feeling to something else.
Când este greu de identificat cauza, durerea pe care o simţiţi o puteţi asocia cu altceva.
EnglishDoing regular backups can go a long way toward easing the pain of a virus attack.
Efectuarea de copii de rezervă regulate poate să contribuie mult la diminuarea efectelor unui atac cu viruși.
EnglishWe know, however, that recovery cannot happen without pain.
Cu toate acestea, știm că redresarea nu poate avea loc fără sacrificii.
EnglishAnimals have the ability to feel pain, stress and suffering in precisely the same way as we do.
Animalele au capacitatea de a simţi durerea, stresul şi suferinţa exact în acelaşi mod ca şi noi.
EnglishWe should not be indifferent to the degradation of our children, or to their pain and humiliation.
Nu trebuie să rămânem indiferenţi la degradarea copiilor noştri sau la durerea şi umilirea lor.
EnglishOtherwise we shall have a permanent problem here, a permanent pain in the neck for the whole of Europe.
În caz contrar, vom avea mereu o problemă, o permanentă bătaie de cap pentru toată Europa.
EnglishOur pain is at the enormous suffering of so many victims.
Suntem îndureraţi de suferinţa fără margini a atât de multor victime.
EnglishThere will be pain, but we will be able to manage that pain.
Va exista suferință, dar vom reuși să gestionăm această suferință.