Traducere engleză-română pentru "to be in play"

EN

"to be in play" română traducere

RO
EN

to be in play {verb}

volume_up
Click Play Pictures to start a slide show of your pictures along with the music.
Faceți clic pe Redare imagini pentru a porni o expunere de diapozitive a imaginilor dvs., împreună cu muzica.

Exemple de folosire pentru "to be in play" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU has an extremely important role to play in this regard in both countries.
UE are de jucat un rol extrem de important în această privinţă în ambele ţări.
EnglishI think that this House, and we, its Members, have three essential roles to play.
Cred că acest Parlament şi noi, membrii lui, avem de jucat trei roluri esenţiale.
EnglishThe EU Member States in the region can play an important role in this process.
Statele membre UE din regiune pot juca un rol important în cadrul acestui proces.
English- What is the state of play regarding interoperability of cross-border technologies?
- Care este starea actuală a interoperabilității tehnologiilor transfrontaliere?
EnglishThe Structural Funds, too, play an essential role in tackling social exclusion.
Si fondurile structurale joacă un rol esențial în soluționarea excluziunii sociale.
EnglishAs for the European Parliament, it had no role to play: nobody asked our opinion.
Parlamentul European nu a avut niciun cuvânt de spus, nimeni nu ne-a cerut părerea.
EnglishYour screen resolution is not compatible with the DVD you're trying to play.
Rezoluția de ecran nu este compatibilă cu DVD-ul pe care încercați să îl redați.
EnglishThat is the way to play as a European team for the benefit of the whole of Europe.
Acesta este modul de acţiune ca o echipă europeană, în beneficiul întregii Europe.
EnglishEnergy efficiency and CO2 emissions clearly play a very important role in this.
Eficienţa energetică şi emisiile de CO2 joacă un rol foarte important în acest sens.
EnglishUrban and rural areas play a dynamic role in regional economic development.
Zonele urbane și rurale joacă un rol dinamic în dezvoltarea economică regională.
EnglishHuman weaknesses have continued to play a role in Japan right up to the present.
Slăbiciunile umane au continuat să joace un rol în Japonia până în prezent.
EnglishEurope must play a pioneering role, in particular in the international arena.
Europa trebuie să joace un rol de inițiator, în special pe plan internațional.
EnglishYour DVD drive isn't compatible with the type of DVD you're trying to play.
Unitatea DVD nu este compatibilă cu tipul de DVD pe care încercați să îl redați.
EnglishThe European Parliament has undoubtedly a crucial role to play in this debate.
Parlamentul European are, cu siguranţă, un rol crucial în această dezbatere.
EnglishCommissioner Barnier, Parliament will play its part in achieving this goal.
Dle comisar Barnier, Parlamentul va juca un rol în îndeplinirea acestui obiectiv.
EnglishThe European Union can play an important role in this sector on the global market.
Uniunea Europeană poate să ocupe un loc important pe piaţa mondială în acest sector.
EnglishDrag the items that you want to play from the Player Library to the list pane.
Glisați elementele pe care doriți să le redați din biblioteca Player în panoul listă.
EnglishOpens the Music folder, where you can store and play music and other audio files.
Deschide folderul Muzică, unde se poate stoca şi asculta muzică şi alte fişiere audio.
EnglishThe EU should play a much greater role in this issue than it has done to date.
UE trebuie să joace un rol mult mai mare în această problemă decât a făcut până acum.
EnglishHe said that when you play poker, you do not tell anyone what you have in your hand.
Acesta a spus că atunci când joci poker, nu spui nimănui ce cărţi ai în mână.