Traducere engleză-română pentru "to be in service"

EN

"to be in service" română traducere

RO
EN

to be in service {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be in service" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThis text is broadcast along with the TV signal from your TV service provider.
Acest text este difuzat împreună cu semnalul TV de la furnizorul de servicii TV.
EnglishService packs are part of the process of keeping your Windows product up to date.
Pachetele Service Pack fac parte din procesul de actualizare a produsului Windows.
EnglishWe must finish establishing the internal market, including the service sector.
Trebuie să finalizăm formarea pieței interne, inclusiv în sectorul serviciilor.
EnglishThe EU provides a wide range of opportunities for service providers in particular.
UE oferă o gamă largă de oportunităţi în special pentru furnizorii de servicii.
EnglishTake a close look at the service and you find that it does not need more money.
Priviți cu atenție serviciul și veți constata că acesta nu necesită mai mulți bani.
EnglishTo get connected, you need an account with an Internet service provider (ISP).
Pentru a vă conecta, vă trebuie un cont la un furnizor de servicii internet (ISP).
EnglishAnd they'll also help if your computer is running Windows XP Service Pack 2 (SP2).
De asemenea, vor ajuta dacă pe computer se execută Windows XP Service Pack 2 (SP2).
EnglishMust every Member State implement this service correctly and in its entirety?
Sunt obligate statele membre să activeze acest serviciu în mod corect şi integral?
EnglishThe setting up of the External Action Service gives us a chance to remedy this.
Instituirea Serviciului de Acțiune Externă ne acordă șansa de a remedia acest lucru.
EnglishThis agreement affects holders of diplomatic, service and official passports.
Acordul se referă la titularii de paşapoarte diplomatice, oficiale şi de serviciu.
EnglishAt this point, BlackBerry® Internet Service prompts you for additional information.
În acest moment, BlackBerry® Internet Service vă solicită informații suplimentare.
EnglishFor more information, see What's included in Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
Pentru mai multe informații, consultați Ce conține Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
EnglishCustomer Service Center (Toll): 1577-9700 (Domestic), 82-2-567-7881 (International)
Customer Service Center (Toll): 1577-9700 (Domestic), 82-2-567-7881 (International)
EnglishNo personally identifiable information is ever collected by the validation service.
Serviciul de validare nu colectează niciodată informații de identificare personală.
EnglishLip service is insufficient in the face of such a severe humanitarian crisis.
Simplele declaraţii sunt insuficiente în faţa unei astfel de crize umanitare grave.
EnglishThe democratic legitimacy of the new service also depends on its composition.
Legitimitatea democratică a noului serviciu depinde, de asemenea, de componenţa sa.
EnglishArtificial barriers are thus placed in the way of the activities of service providers.
Se introduc astfel bariere artificiale în activităţile furnizorilor de servicii.
EnglishIt should be a tool at the service of genuine economic and social cohesion.
Ar trebui să fie un element în slujba coeziunii economice și sociale autentice.
EnglishNote: There are two main differences between the trial and the paid service:
Notă: Există două diferențe mari între versiunea de încercare și serviciul plătit:
EnglishPortugal is capable of having a civil service that is more efficient and controlled.
Portugalia este capabilă să aibă un serviciu public mai eficient și mai controlat.