Traducere engleză-română pentru "to be in the chair"

EN

"to be in the chair" română traducere

EN

to be in the chair {verb}

volume_up
to be in the chair (dar şi: to chair, to preside, to preside at/over)
You should raise the matter again when Mr Pöttering is in the chair.
Ar trebui să adresaţi întrebarea din nou când va prezida dl Pöttering.
I have said to Mr Gollnisch that he can have the floor the next time the President is in the Chair.
I-am spus domnului Gollnisch că poate avea cuvântul data viitoare când Președintele va prezida.
They meet on Saturday at the Munich Security Conference, where I will chair the Quartet on that occasion.
Aceștia se întâlnesc sâmbătă la Consiliul de Securitate de la Munich, unde voi prezida Cvartetul cu această ocazie.
to be in the chair (dar şi: to preside)
volume_up
a conduce {vb.} (ca președinte)
Finally, Mr Daul, who is the chair of the group which includes the representatives of Nea Dimokratia, should be a little more restrained in his criticism of other parties.
În cele din urmă, dl Daul, care conduce grupul ce include reprezentanţii Nea Dimokratia ar trebui să fie mai reţinut în exprimarea criticilor la adresa altor partide.

Exemple de folosire pentru "to be in the chair" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe Council has informed the Chair of the Committee on Foreign Affairs accordingly.
Consiliul a informat președintele Comisiei pentru afaceri externe în consecință.
EnglishMadam President, you are exceptionally generous as well as being a very good chair.
Dnă președintă, sunteți nespus de generoasă, precum și o foarte bună președintă.
EnglishUkraine had not been officially named as chair of the OSCE for 2013 at that time.
La momentul acela, Ucraina nu preluase oficial președinția OSCE pentru 2013.
EnglishI would also like to warmly welcome the new president who has taken the chair.
Aș dori, de asemenea, să salut călduros noul președinte care a prezidat.
EnglishMadam President, thank you, and how wonderful it is to see you in the Chair once more.
Doamnă preşedintă, vă mulţumesc şi mă bucur să vă văd din nou prezidând dezbaterile.
EnglishI wish to thank the Committee on Petitions, and especially the chair, Mrs Mazzoni.
Doresc să îi mulțumesc Comisiei pentru petiții, în special președintei sale, dna Mazzoni.
EnglishThe European Union is helping France, Sarkozy and the chair of the G20.
Uniunea Europeană ajută Franța, îl ajută pe Sarkozy și ajută președinția G20.
EnglishI would like to take this opportunity to thank Mr Moreira, the Chair.
Aș dori să profit de această ocazie și să-i mulțumesc domnului Moreira, președintele.
EnglishAs you mentioned, I am a co-chair of this working group that we have in place.
Așa cum ați menționat, sunt copreședinte al acestui grup de lucru.
EnglishWhat I was about to say was that this is the last vote with me in the chair.
Voiam să vă spun este că aceasta este ultima votare la care asist în calitate de preşedinte.
EnglishThe first is that it is regrettable that the Council's chair is empty during this debate.
Primul este că e regretabil că locul Consiliului a fost gol în cursul acestei dezbateri.
EnglishThe chair of Deutsche Bank, Dr Ackermann, is a difficult man to make an impression on.
Preşedintele băncii Deutsche Bank, doctorul Ackermann, este o persoană greu de impresionat.
EnglishHe is actually the only Conservative MEP who is a committee chair.
De fapt, dumnealui este singurul deputat conservator care este președinte de comisie.
EnglishI am a little surprised that I am the only group chair to speak here today.
Sunt puțin surprins de faptul că sunt singurul președinte de grup care ia cuvântul astăzi aici.
EnglishPerhaps I could ask a direct question through the chair to the Commissioner.
Eventual, aş putea adresa o întrebare directă domnului comisar.
EnglishI am thus happy to respond in any format decided by the Chair.
De aceea, sunt fericit să răspund oricare ar fi formatul decis de preşedinte.
EnglishYou should raise the matter again when Mr Pöttering is in the chair.
Ar trebui să adresaţi întrebarea din nou când va prezida dl Pöttering.
EnglishFurthermore, the ruling party is not entitled to chair the committee.
În plus, partidul de guvernământ nu are dreptul să prezideze comisia.
EnglishThe chair of the European Parliament election observation mission was Paweł Kowal.
Preşedintele misiunii de observare a alegerilor din partea Parlamentului European a fost Paweł Kowal.
EnglishAs a group chair, you may propose this at any time, Mr Cohn-Bendit.
Ca președinte al grupului, puteți propune acest lucru în orice moment, domnule Cohn-Bendit.