Traducere engleză-română pentru "to be in the lead"

EN

"to be in the lead" română traducere

EN

to be in the lead {verb}

volume_up
to be in the lead (dar şi: to be leading/first, to lead the way/van/field)
volume_up
a conduce {vb.} (a fi primul)
Pursuing this path is suicidal and will lead to the fragmentation of Europe.
Continuarea acestui drum reprezintă sinucidere și va conduce la fragmentarea Europei.
Thus, the agreement will not lead to the introduction of mandatory origin labelling.
Astfel, acordul nu va conduce la introducerea etichetării obligatorii privind originea.
The combination of different forms of combating discrimination may lead to discrimination.
Combinația diferitelor forme de discriminare poate conduce la discriminare.

Exemple de folosire pentru "to be in the lead" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThey will lead to a more careful approach to the preparation of crisis scenarios.
Acestea vor determina o abordare mai atentă a pregătirii scenariilor de criză.
EnglishThe amendment should lead to the application of so-called support thresholds.
Amendamentul ar trebui să conducă la aplicarea aşa-numitelor praguri de sprijin.
EnglishInsisting on unanimous agreement in all cases would simply lead to paralysis.
Căutarea sistematică a acordurilor unanime va duce în cele din urmă la paralizie.
EnglishIt is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
Este rolul Bisericii Romano-Catolice să-i conducă pe credincioşi, nu să fie condusă.
EnglishYou need to lead the way, including in matters relating to the financial crisis.
Trebuie să deschideţi drumul, inclusiv în ceea ce priveşte criza financiară.
EnglishOtherwise, their reduction would lead to the failure of the Europe 2020 Strategy.
În caz contrar, reducerea acestora va duce la eșecul Strategiei Europa 2020.
EnglishHis old posse plugged him full of lead and left him under three feet of desert clay.
Potera l-a umplut de plumb și l-a îngropat la doi metri sub argila deșertului.
EnglishI believe that setting fixed quotas would lead to a rise in prices over time.
Cred că impunerea unor cote rigide ar determina în timp creşterea preţurilor.
EnglishMoreover, labelling will lead to increased competition among manufacturers.
În plus, etichetarea va duce la creşterea concurenţei în rândul producătorilor.
EnglishIf you go on pushing your extreme euro-nationalism, this will lead to violence.
Dacă accentuaţi în continuare acest euronaţionalism extrem, se va ajunge la violenţă.
EnglishIn addition, avoiding duplication of work would also lead to cost savings.
În plus, evitarea redundanţei ar determina, de asemenea, realizarea de economii.
EnglishWe ought to lead the way and should not allow European vanity to take hold.
Ar trebui să fim deschizători de drum şi să nu ne lăsăm pradă vanităţii europene.
EnglishMarilyn Monroe once said 'lead me not into temptation, I can find it myself'.
Marilyn Monroe a spus odată "nu mă duce în ispită, căci o pot găsi singură”.
EnglishThis visibility should lead not only to social recognition but also to provision.
Această vizibilitate ar trebui să ducă atât la recunoaștere socială, cât și la măsuri.
EnglishThe EU has every opportunity to lead the way in taking action to reduce CO2 emissions.
UE are toate şansele să devină liderul acţiunilor de reducere a emisiilor de CO2.
EnglishOnly then would EU be able to lead the world as a foremost global civilian power.
UE va fi numai atunci în măsura să conducă lumea ca o importantă putere civilă globală.
EnglishWhat is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
Mai mult decât atât, vom reuşi numai în cazul în care Comisia preia conducerea politică.
EnglishThese lead to distortions of competition and weaken national undertakings.
Acestea conduc la distorsiuni ale concurenţei şi slăbesc întreprinderile naţionale.
EnglishHe will lead the European Council's work and take it forward from 1 January.
Acesta va conduce lucrările Consiliului European şi o va face începând cu 1 ianuarie.
EnglishIt was also unclear who was supposed to lead coordination of the overall EU operation.
Nu a fost clar cine trebuia să dirijeze coordonarea operațiunii globale a UE.