Traducere engleză-română pentru "to be in the way of"

EN

"to be in the way of" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be in the way of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe can, of course, feel pleased today about the way the situation has developed.
Bineînţeles, în prezent putem fi mulţumiţi de felul în care a evoluat situaţia.
EnglishVictims of terrorism are treated in one way, and victims of the Mafia in another.
Victimele terorismului sunt tratate într-un fel, iar cele ale mafiei în alt fel.
EnglishIn a way, that is true, but I think not in the way that the authors intended it.
Într-un fel, este adevărat, dar nu cred că în modul în care au sugerat autorii.
EnglishWe have to be absolutely sure that we continue to react in an appropriate way.
Trebuie să fim absolut siguri că vom continua să reacționăm într-un mod adecvat.
EnglishI do not wish to see UK citizens in any way contributing to any form of EU tax.
Nu doresc ca cetățenii Regatului Unit să contribuie la niciun tip de taxă a UE.
EnglishSkopje has carried out reforms and is on the way to joining the European Union.
Skopje a realizat reforme şi este pe cale să se integreze în Uniunea Europeană.
EnglishThat is the only way that we can truly obtain trust in Europe's structural policy.
Este singura modalitate de a câştiga încredere în politica structurală europeană.
EnglishOur duty is to kick-start European integration, which is in a seriously bad way.
Obligaţia noastră este să relansăm integrarea europeană, care a fost grav afectată.
EnglishI am the first to denounce the way in which human rights are threatened in Cuba.
Eu sunt prima care denunță modul în care drepturile omului sunt amenințate în Cuba.
EnglishThere was another way to go, and the Irish Government chose not to go that way.
Exista și o altă cale, însă guvernul irlandez a decis să nu o aleagă pe aceea.
EnglishIt clearly marks us apart from almost all other continents, in a positive way.
El ne diferențiază clar, în mod pozitiv, de aproape toate celelalte continente.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Mai mult, Serbia trebuie să continue reformele în curs și să realizeze noi reforme.
EnglishAsylum procedures must be dealt with immediately and in the best possible way.
Procedurile de azil trebuie abordate deîndată şi în cel mai eficient mod posibil.
EnglishI therefore welcome this report, which should go some way to tackling this problem.
Salut deci acest raport, care face câte ceva pentru a rezolva această problemă.
EnglishThe Dehaene report sets out a model which will help us all to find the way forward.
Raportul Dehaene instituie un model care ne va ajuta să găsim calea de parcurs.
EnglishI believe that constructive cooperation is the only way to achieve a sound budget.
Cred că o cooperare constructivă este singurul mod de a obţine un buget solid.
EnglishYou do not have the floor and you may not disrupt other speakers in this way.
Nu aveți cuvântul și nu îi puteți întrerupe pe ceilalți vorbitori în acest mod.
EnglishOnly in this way can peace, human rights and fundamental freedoms be promoted.
Doar astfel pot fi promovate pacea, drepturile omului și libertățile fundamentale.
EnglishThe partnership with Afghanistan should instead be strengthened in every way.
Dimpotrivă, parteneriatul cu Afganistanul ar trebui consolidat în toate felurile.
EnglishHere we have a simple and modern way of re-thinking the agricultural profession.
Avem în acest caz o modalitate simplă și modernă de a regândi meseria de agricultor.