Traducere engleză-română pentru "to be in trouble"

EN

"to be in trouble" română traducere

EN

to be in trouble {verb}

volume_up
to be in trouble (dar şi: to have trouble)
Your computer might be having trouble with the tuner hardware.
Computerul poate avea probleme cu hardware-ul tunerului.
Your computer may be having trouble with the tuner hardware.
Computerul poate avea probleme cu hardware-ul tunerului.
Without the Sign In application users may have trouble accessing their online resources.
Fără Aplicație pentru sign in, utilizatorii pot avea probleme cu accesarea resurselor online.

Exemple de folosire pentru "to be in trouble" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU has sent peacekeeping missions to several of the world’s trouble spots.
UE a trimis misiuni de menținere a păcii în diferite zone de conflict ale lumii.
EnglishAs a result, the trouble was violently suppressed and human lives were lost.
Consecința a fost reprimarea violentă a mișcării și pierderea de vieți omenești.
EnglishIf you're having trouble activating Windows, see Why can't I activate Windows?
Dacă aveți probleme la activarea Windows, consultați De ce nu pot să activez Windows?
EnglishIf this measure is not voted through by Parliament, there will be trouble.
În cazul în care această măsură nu este votată de Parlament, vor exista probleme.
EnglishBut has anyone taken the trouble to check how many of these are Christian mass graves?
Dar s-a ostenit cineva să verifice câte dintre acestea sunt gropi comune ale creştinilor?
EnglishThe Bureau should be so kind as not to trouble the Members on this account.
Biroul ar trebui să aibă amabilitatea de a nu deranja deputaţii cu privire la acest lucru.
EnglishYou need to have the compressors on the pipelines and, if you do not, then it causes trouble.
Este nevoie de compresoare instalate pe conducte şi, în caz contrar, apar probleme.
EnglishThe world economy is in trouble and the cure will be very long-term.
Economia mondială este în pericol, iar tratamentul este unul pe termen lung.
EnglishA presidential-style guru strutting the world stage, causing trouble?
Un guru cu stil prezidenţial care păşeşte ţanţoş pe scena lumii, provocând neplăceri?
EnglishMrs Hall made this point, and the way I see it, we have trouble calculating.
Dna Hall a subliniat acest lucru și, după cum văd eu lucrurile, avem probleme cu calculatul.
EnglishWant to make your time on the computer more relaxing and trouble-free?
Doriţi să faceţi ca timpul petrecut la computer să fie mai relaxant şi lipsit de probleme?
EnglishToday, even the large Member States have trouble funding new defence systems.
În prezent, chiar şi marile state membre au dificultăţi de finanţare a noilor sisteme de apărare.
EnglishI therefore thank Luís Queiró for taking the trouble to prepare the report on this subject.
Îi mulţumesc aşadar lui Luís Queiró pentru raportul întocmit cu privire la acest subiect.
EnglishThis would mean more trouble for the industrialised countries, and in no small measure.
Acest lucru ar însemna mai multe probleme pentru țările industrializate și nu în mică măsură.
EnglishYou can search the Compatibility Center for a particular product that you're having trouble with.
Puteți căuta un anumit produs cu care aveți probleme în Centrul de compatibilitate.
EnglishWithout the Sign In application users may have trouble accessing their online resources.
Fără Aplicație pentru sign in, utilizatorii pot avea probleme cu accesarea resurselor online.
EnglishHere are some solutions to try when you have trouble finding a file on your computer.
Iată câteva soluții de încercat atunci când aveți probleme la găsirea unui fișier de pe computer.
EnglishDesigned for trouble-free performance, eliminating the worry of battery life.
Proiectat pentru performanţă lipsită de probleme, eliminând grija pentru durata de viaţă a bateriei.
EnglishIf your recipient has trouble receiving your pictures, try sending just one or two pictures at a time.
Dacă destinatarul nu primește imaginile, trimiteți numai una sau două simultan.
EnglishIf you’re still having trouble, you can search the community forums .
Dacă tot mai aveți probleme, puteți căuta în forumurile comunității.