Traducere engleză-română pentru "to be included"

EN

"to be included" română traducere

EN

to be included {verb}

volume_up
to be included (dar şi: to include)
to be included (dar şi: to comprise, to contain, to include)
Could information on the effectiveness of policy be included in future?
S-ar putea include în viitor şi informaţii privind eficacitatea politicilor?
They could have been included among the non-chemical methods.
Ar fi existat posibilitatea de a le include printre metodele nechimice.
Since there was no possibility of including it, it was not included in the legislative text.
Întrucât nu a existat nicio posibilitate de a-l include, el nu a fost introdus în textul legislativ.

Exemple de folosire pentru "to be included" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishChess Titans is not included in Windows Vista Home Basic or Windows Vista Starter.
Chess Titans nu este inclus în Windows Vista Home Basic sau Windows Vista Starter.
EnglishDoes the Council agree that the following should be included in EPA negotiations: 
Este Consiliul de acord cu includerea următoarelor aspecte în negocierile APE: 
EnglishSrebrenica was a collective failure of the international community, the EU included.
Srebrenica a fost un eşec colectiv al comunităţii internaţionale, inclusiv al UE.
EnglishIf this amendment is rejected, that should be included in the original text.
Dacă se respinge acest amendament, acest lucru trebuie inclus în textul original.
EnglishFor more information, see What's included in Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
Pentru mai multe informații, consultați Ce conține Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
EnglishThe relevant text is included in the Environment Council conclusions of 2 March 2009.
Textul relevant este inclus în concluziile Consiliului Mediu din 2 martie 2009.
EnglishCommissioner, I would also like to thank everyone who participated, you included.
Domnule comisar, şi eu aş vrea să le mulţumesc tuturor participanţilor, inclusiv dvs.
EnglishNew partners and adoptive children are also to be included in the new definition.
Urmează să fie incluși în noua definiție noii parteneri și copiii adoptivi.
EnglishICT solutions must be included when planning the new European transport policy.
Sectorul TIC trebuie inclus în planificarea noii politici europene a transporturilor.
EnglishThe ability to share files and folders is not included in Windows Vista Starter.
Posibilitatea de a partaja fișiere și foldere nu este inclusă în Windows Vista Starter.
EnglishThe developing countries must be included, with adapted figures and targets.
Ţările în curs de dezvoltare trebuie incluse, cu cifre şi obiective adaptate.
EnglishWindows Media Center is a feature included in some editions of Windows 7.
Windows Media Center este o caracteristică inclusă în unele ediții de Windows 7.
EnglishDoes the Commission agree that the following should be included in EPA negotiations: 
Este Comisia de acord cu includerea următoarelor aspecte în negocierile APE: 
EnglishIt was not included for the reason that we addressed the most urgent energy needs.
Aceasta nu a fost inclusă fiindcă am abordat necesităţile energetice cele mai urgente.
EnglishThe European External Action Service will be included among these issues.
Serviciul european pentru acţiune externă va fi inclus printre aceste probleme.
EnglishIs it really true that it is not included in the EU's Hazardous Waste List?
Chiar este adevărat faptul că nu este inclusă în lista deşeurilor periculoase a UE?
EnglishAdvanced Tag Editor isn't included in this version of Windows Media Player.
Editor complex etichete nu este inclus în această versiune de Windows Media Player.
EnglishThe ability to share files and printers is not included in Windows Vista Starter.
Capacitatea de a partaja fișiere și imprimante nu este inclusă în Windows Vista Starter.
EnglishWindows Media Center is included in Windows Vista Home Premium and Ultimate editions.
Windows Media Center este inclus în edițiile Windows Vista Home Premium și Ultimate.
EnglishI hope that these radical and misplaced ideologies will not be included in the report.
Sper că aceste ideologii radicale şi nepotrivite nu vor fi incluse în raport.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
not included conjuncţie
Romanian
be off interjecţie