Traducere engleză-română pentru "be infected"

EN

"be infected" română traducere

be infected
Echipa noastră a fost informată că traducerea termenului "be infected" lipsește.

Dicţionar engleză-română

Exemple de folosire pentru "be infected" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU has invested billions of euros and the number of people infected is increasing.
UE a investit miliarde de euro, iar numărul de persoane infectate este în creştere.
EnglishA person is infected by tuberculosis somewhere in the world every second.
În fiecare secundă o persoană se infectează cu bacilul tuberculozei undeva în lume.
EnglishAt any time, if you suspect that spyware has infected your computer, run a full scan.
Oricând suspectați că un program spion a infestat computerul, executați o scanare completă.
EnglishMeanwhile, the truth is that the number of people infected with the virus is rising.
Adevărul este că, între timp, numărul persoanelor infectate cu acest virus este în creştere.
EnglishHere are some signs that your computer might be infected with spyware:
Iată câteva semne pot să indice existenţa unui program spion în computer:
EnglishIt states that in 2008 alone, 2.7 million more people were infected.
Acesta indică faptul că numai în 2008 au fost infectate încă 2,7 milioane de persoane.
EnglishIf at any time you think that spyware has infected your computer, run a full scan.
Dacă suspectați oricând că un program spion a infestat computerul, executați o scanare completă.
EnglishEven if you take such precautions, however, it's possible for your PC to become infected.
Chiar dacă luați aceste măsuri de precauție, totuși este posibil ca PC-ul să se infecteze.
EnglishIf your PC is running slowly, it's possible that it's infected with a virus or spyware.
Dacă PC-ul se execută lent, este posibil să fie infectat de un virus sau de un program spion.
EnglishThere is also a substantial amount of infected pigmeat at one plant.
Există, de asemenea, o cantitate însemnată de carne de porc infectată la una dintre uzine.
EnglishFor more information, see How to tell if your computer is infected with spyware.
Pentru informații suplimentare, consultați Cum se constată dacă un program spion v-a infectat computerul.
EnglishThe number of those infected has decreased, but this is, of course, dependent on the time of year.
Numărul persoanelor infectate a scăzut, însă acest fapt depinde, fără îndoială, de anotimp.
EnglishIt may be useful to scan external drives and USB drives since they can get infected too.
Poate fi util să scanați hard diskurile externe și unitățile USB, pentru că și acestea se pot infecta.
EnglishHowever, we may be glad that none of the patients infected with this virus in the EU has yet died.
Ne putem bucura că în Uniunea Europeană nu a murit încă niciun pacient infectat cu acest virus.
EnglishThe statistics tell us that one third of the world's population is infected with the tubercle bacillus.
Statisticile ne spun că o treime din populația lumii este infectată cu bacilul tuberculos.
EnglishIf your computer is infected with a virus, you'll want to remove it as quickly as possible.
În cazul în care computerul este infectat cu un virus, veți dori să îl eliminați cât mai rapid posibil.
EnglishA third of the world's population is infected and 2.5 million people die from TB each year.
O treime din populația lumii este infectată și 2,5 milioane de persoane mor de tuberculoză în fiecare an.
EnglishAround 10% of those infected will go on to develop the disease, which can be deadly if left untreated.
Circa 10 % din persoanele infectate vor contracta boala, care poate fi mortală dacă nu este tratată.
EnglishIt then puts code into the operating system, which enables a hacker to access the infected computer.
Apoi, introduce un cod în sistemul de operare, care permite unui hacker să acceseze computerul infectat.
EnglishThe European Union has been at the forefront of the defence of the rights of HIV-affected and infected people.
Uniunea Europeană este lider în protecţia drepturilor persoanelor afectate şi infectate cu HIV.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie
Mai multe cuvinte