Traducere engleză-română pentru "to be informed"

EN

"to be informed" română traducere

EN

to be informed {verb}

volume_up
to be informed
The Competitiveness Council will be informed of the result on that date.
Consiliul Competitivitate va fi informat la acea dată cu privire la rezultat.
The High Representative will be duly informed of your opinion.
Înaltul Reprezentat va fi informat corespunzător despre opinia dvs.
The European Parliament will be fully informed at all stages of this procedure.
Parlamentul European va fi informat despre toate aspectele în toate etapele acestei proceduri.

Exemple de folosire pentru "to be informed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe consumer, therefore, will be well informed about the nature of the product.
Consumatorul va fi, prin urmare, bine informat cu privire la natura produsului.
EnglishI am informed that the seating is done by the political groups in the plenary.
Sunt informat că planificarea este întocmită de către grupurile politice în plen.
EnglishThe Council has informed the Chair of the Committee on Foreign Affairs accordingly.
Consiliul a informat președintele Comisiei pentru afaceri externe în consecință.
EnglishWe have now been informed that one party in Russia has been denied registration.
Am fost informați acum că unui partid din Rusia i-a fost refuzată înscrierea.
EnglishAll Member States, including Greece, are of course kept informed of the discussions.
Toate statele membre, inclusiv Grecia, sunt ţinute la curent cu privire la discuţii.
EnglishWe have a duty to protect consumers and to keep them informed in a transparent manner.
Avem datoria de a proteja consumatorii și de a-i informa în mod transparent.
EnglishBut I have not been informed that we have had any reaction from the Iranian Government.
Însă nu am fost informat de eventuale reacţii din partea guvernului iranian.
EnglishThe Competitiveness Council will be informed of the result on that date.
Consiliul Competitivitate va fi informat la acea dată cu privire la rezultat.
EnglishI would also like to repeat our pledge that we will keep Parliament fully informed.
Aș dori să repet angajamentul pe care ni l-am asumat, de a informa pe deplin Parlamentul.
EnglishYet thrombin is used in some Member States without consumers being informed.
Şi totuşi, trombina este utilizată în unele state membre fără informarea consumatorilor.
English. - Of course we are keeping this Parliament fully informed.
preşedinte al Comisiei. - Desigur, Parlamentul va fi în permanenţă pe deplin informat.
EnglishI was yesterday informed by an insider of a potential new hotbed in Serbia.
Ieri am fost informat de o persoană din interior despre un potenţial nou focar în Serbia.
EnglishThe European Parliament will be fully informed at all stages of this procedure.
Parlamentul European va fi informat despre toate aspectele în toate etapele acestei proceduri.
EnglishI have always tried to keep Parliament informed of these developments.
Am încercat întotdeauna să ţin Parlamentul la curent cu evoluţia acestora.
EnglishWe need to be better informed about the origin marking of the products we purchase.
Este necesar să fim mai bine informați cu privire la originea produselor pe care le cumpărăm.
EnglishMr President, the Commissioner informed us just before the vote about the thrombin issue.
Dle preşedinte, comisarul ne-a informat chiar înainte de vot despre problema trombinei.
EnglishBoth these advisers informed us that the legal basis used was wrong.
Amândoi consilierii ne-au informat că baza juridică folosită este greşită.
EnglishI think it would encourage intelligent and informed lobbying in Parliament.
Consider că acest lucru ar încuraja activitatea de lobby inteligent și informat în Parlament.
EnglishWe will continue to keep Parliament informed about any further development.
Vom ţine Parlamentul la curent în legătură cu evoluţia situaţiei.
EnglishWe need to be better informed about the origin marking of the products we purchase.
Este necesar să fim mai bine informați cu privire la originea produselor pe care le achiziționăm.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

informed adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie
to keep informed verb
Mai multe cuvinte
English
  • to be informed

Aruncă o privire la dicționarul român-englez pe bab.la.