Traducere engleză-română pentru "to be interdependent"

EN

"to be interdependent" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be interdependent" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe international financial crisis has shown just how interdependent our economies are.
Criza financiară internaţională a arătat cât de interdependente sunt economiile noastre.
EnglishThe fact is, skills and knowledge are closely connected and completely interdependent.
Adevărul este că aptitudinile şi cunoştinţele sunt strâns conectate şi complet interdependente.
EnglishHuman rights are universal, inalienable and interdependent.
Drepturile omului sunt universale, inalienabile și interdependente.
EnglishAt the same time, the crisis has shown just how interdependent we have become in this globalised era.
În acelaşi timp, criza a arătat cât de interdependenţi am devenit în această eră a globalizării.
EnglishEurope and Russia are, in fact, interdependent, both economically and politically.
Europa şi Rusia sunt de fapt interdependente, atât din punct de vedere economic, cât şi din punct de vedere politic.
EnglishBoth regions are interdependent. For this reason, I believe that a common approach should be considered.
Cele două zone sunt interdependente, de aceea cred că trebuie luată în considerare o abordare comună.
EnglishThe problems being experienced by the euro area right now also show how interdependent our economies are.
Şi problemele prin care trece în prezent zona euro arată cât de interdependente sunt economiile noastre.
EnglishWith gas, we know - I said it clearly before and I will repeat it - we are interdependent; we know that.
În ceea ce priveşte gazul, ştim că - am spus-o clar înainte şi voi repeta - suntem interdependenţi; ştim asta.
EnglishAlthough the EU and Russia are interdependent, we see mostly the EU adapting to Russia's wishes.
Deși UE și Rusia sunt interdependente, de cele mai multe ori, vedem că UE este cea care se adaptează la cerințele Rusiei.
EnglishThe fact that we are living in a globalised world where states' economies are interdependent is nothing new.
Faptul că trăim într-o lume globalizată, în care economiile statelor sunt interdepedente, nu reprezintă o noutate.
EnglishIf there is a lesson from the financial crisis, it is that we are all interdependent in the world.
Dacă există o lecţie pe care am reţinut-o ca urmare a crizei financiare, aceea este că în lume suntem cu toţii interdependenţi.
EnglishWe are interdependent on each other in the challenges that attack us, but also in the solutions which we can arrive at.
Suntem interdependenţi unii faţă de alţii în provocările care ne atacă, dar şi în soluţiile la care putem ajunge.
EnglishFinally, is it clear to you that the monitoring authorities in the US were much too closely interdependent with the oil industry?
În final, vă este clar că autorităţile de monitorizare din SUA erau multe prea interconectate cu industria petrolieră?
EnglishIt also poses a real risk of creating tensions throughout the entire planet in an increasingly interdependent world economy.
Reprezintă și un risc real de creare a tensiunilor la nivelul întregii planete într-o economie internațională din ce în ce mai interdependentă.
EnglishSuddenly it became clear to us how interlinked the financial markets were and how interdependent we all were in finding a common response.
Brusc ne-a devenit clar cât de interconectate sunt pieţele financiare şi cât de interdependenţi suntem pentru a găsi un răspuns comun.
EnglishAll elements of this integration triangle - common market, common currency, cohesion - are mutually strengthening and interdependent.
Toate elementele acestui triunghi de integrare - piaţa comună, moneda comună, coeziunea - se consolidează reciproc şi sunt interdependente.
EnglishMy second point is that everyone can see that we are completely interdependent in terms of finance, economy and currency.
A doua idee la care vreau să mă refer este că toată lumea poate vedea că suntem complet interdependenţi din punct de vedere financiar, economic şi valutar.
EnglishI believe it breaks new ground, improving decisively the way in which we manage and coordinate our interdependent economies in the European Union.
Consider că acesta deschide drumuri noi, îmbunătățind decisiv modul în care gestionăm și coordonăm economiile noastre interdependente în Uniunea Europeană.
EnglishIndeed, democracy, development and respect for human rights, including economic, social and cultural rights, are interdependent and mutually reinforcing.
Într-adevăr, democraţia, dezvoltarea şi respectarea drepturilor omului, inclusiv drepturile economice, sociale şi culturale, sunt interdependente şi se consolidează reciproc.
EnglishIn preparing the document, we simply confirmed that all our attempts to deal with energy demands in the EU are closely interlinked and interdependent.
În elaborarea documentului, am confirmat pur şi simplu faptul că toate încercările noastre de rezolvare a cererii de energie din UE sunt strâns legate între ele şi interdependente.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

interdependent adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie