Traducere engleză-română pentru "to be interesting to"

EN

"to be interesting to" română traducere

EN

to be interesting to {verb}

volume_up
to be interesting to
volume_up
a interesa {vb.} (a fi interesant pentru)

Exemple de folosire pentru "to be interesting to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThere were two interesting sentences in the report that merit further attention.
Raportul conţinea două teze interesante care merită o atenţie suplimentară.
EnglishThe years to come are going to be interesting and challenging for the Ombudsman.
Următorii ani vor fi, pentru Ombudsman, interesanţi şi plini de provocări.
EnglishWith interruptions such as this, however, the debate becomes more interesting.
Cu întreruperi precum aceasta însă, dezbaterea devine mult mai interesantă.
EnglishIt is an idea that I find interesting, but it must be carefully evaluated.
Este o idee pe care o consider interesantă, dar care trebuie evaluată cu atenţie.
English. - Madam President, this has been an extremely interesting and lively debate.
raportor. - Dnă președintă, a fost o dezbatere extrem de interesantă și animată.
EnglishWe had an interesting discussion in the Committee on Transport and Tourism.
În cadrul Comisiei pentru transport şi turism am avut o discuţie interesantă.
EnglishWhen you hook two monitors up to a computer, an interesting thing happens.
Când conectați două monitoare la un computer se întâmplă un lucru interesant.
EnglishI do not feel that this is an adequate distinction, clearly, but it is interesting.
În mod evident, nu consider că această distincţie este adecvată, însă este interesantă.
English. - Mr President, this was an extremely interesting debate.
membru al Comisiei. - Dle președinte, aceasta a fost o dezbatere extrem de interesantă.
EnglishWhat's more interesting, though, is what happens if you move the slider to the left.
Mai interesant este ceea ce se întâmplă dacă mutați glisorul spre stânga.
EnglishThey will be too interesting to be left in the cold and powerful hands of oblivion.
Ele sunt prea interesante pentru a fi lăsate în recile şi puternicele braţe ale uitării.
EnglishYou can shrug, but it will be interesting to hear your perspective on this.
Puteți ridica din umeri, dar va fi interesant să vă auzim opinia în această chestiune.
EnglishIt is interesting that Mr Rogalski has been allowed to speak three times in the meantime.
Este interesant faptul că dl Rogalski a luat cuvântul de trei ori între timp.
EnglishI should like to draw attention to an interesting moment in our work.
Aş dori să atrag atenţia asupra unui moment interesant din activitatea noastră.
EnglishIt is not enough to express interesting principles if you do not take reality into account.
Nu este suficient a exprima principii interesante fără a ține seama de realitate.
EnglishMr President, this new way of discussing is actually quite interesting.
Dle preşedinte, această nouă modalitate de a purta discuţii este chiar interesantă.
EnglishIt is interesting that we are debating this subject on the eve of the G20.
Este interesant faptul că dezbatem acest subiect în ajunul reuniunii G20.
EnglishThe communication that you have presented to us is also very interesting.
Comunicarea pe care ne-aţi prezentat-o este şi aceasta foarte interesantă.
EnglishMr President, what Mr Rack has just proposed is an interesting idea.
membră a Comisiei -(DE) Dle preşedinte, propunerea dlui Rack este interesantă.
EnglishMr President, this debate has been really interesting and passionate.
Domnule preşedinte, această dezbatere a fost cu adevărat interesantă şi pasionantă.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

interesting adjectiv
to prepoziţie