Traducere engleză-română pentru "to be invaded"

EN

"to be invaded" română traducere

EN

to be invaded {verb}

volume_up
to be invaded

Exemple de folosire pentru "to be invaded" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOn 21 August 20 years ago, a Soviet and Hungarian army invaded the former Czechoslovakia.
La 21 august, acum 20 de ani, o armată sovietică şi maghiară a invadat fosta Cehoslovacie.
EnglishGeorgia was invaded by Russia and two of its autonomous territories practically annexed.
Georgia a fost invadată de Rusia și două dintre teritoriile sale autonome au fost practic anexate.
EnglishIn 1950, Communist forces invaded Tibet, leading to the exile of the Dalai Lama 50 years ago.
În 1950, forţele comuniste au invadat Tibetul, ceea ce a dus la exilarea lui Dalai Lama în urmă cu 50 de ani.
EnglishThey deported our citizens, repeatedly bombed our territory prior to 2008 and finally invaded in 2008.
Acestea ne-au deportat cetățenii, ne-au bombardat în mod repetat teritoriul înainte de 2008 și, în cele din urmă, l-au invadat în 2008.
EnglishIraq was invaded and occupied on the basis of deliberately deceptive information concerning the presence of weapons of mass destruction.
Irakul a fost invadat şi ocupat pe baza unor informaţii deliberat înşelătoare cu privire la prezenţa armelor de distrugere în masă.
EnglishFrom the time when the forces of the Warsaw Pact invaded Czechoslovakia during the Prague Spring, we always showed solidarity with them.
Noi am fost în permanenţă solidari cu ei, din timpurile în care forţele Pactului de la Varşovia au invadat Cehoslovacia în timpul Primăverii de la Praga.
EnglishMadam President, ladies and gentlemen, Lampedusa has been invaded by tens of thousands of North Africans that the island will never ever be able to accept.
Dnă președintă, doamnelor și domnilor, Lampedusa a fost invadată de zeci de mii de nord-africani, pe care insula nu-i va putea accepta niciodată.
EnglishShe was part of the Blair government which invaded Iraq in violation of international law and which negotiated an opt-out on the Charter of Fundamental Rights.
Aceasta a făcut parte din guvernul Blair, care a invadat Irakul, încălcând dreptul internaţional, şi care a negociat o derogare de la Carta drepturilor fundamentale.
EnglishReferring in a statement to the Turkish Cypriot demonstrations, Turkish Prime Minister Erdoğan accepted that Turkey invaded Cyprus in order to serve its strategic interests.
Referindu-se într-o declarație la demonstrațiile ciprioților turci, prim ministrul turc Erdoğan a recunoscut că Turcia a invadat Ciprul pentru a-și atinge interesele strategice.
EnglishThis legacy is present throughout Europe: the Mafia, the organised Mafias have invaded all of Europe, infiltrating the real economy and particularly the financial economy.
Această moştenire este prezentă pe cuprinsul întregii Europe: Mafia, mafiile organizate au invadat toată Europa, infiltrându-se în economia reală şi, mai ales, în economia financiară.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

invaded adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie