Traducere engleză-română pentru "to be justified"

EN

"to be justified" română traducere

EN

to be justified {verb}

volume_up
However, the implementation of such a tax is not justified in Romania.
În România însă nu se justifică implementarea unei asemenea taxe.
That is surely a matter of interpretation and in this case also not entirely justified.
Aceasta este fără îndoială o chestiune de interpretare şi în acest caz nu se justifică pe deplin.
Plus special measures where specific consumer protection is justified:
Se prevăd măsuri speciale în domeniile în care se justifică în mod deosebit protecţia consumatorilor:

Exemple de folosire pentru "to be justified" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishTo justified public revulsion, it has allowed them to make bonus payments as well.
Spre repulsia publică justificată, le-a permis, de asemenea, să plătească prime.
EnglishThis fact assigns the Commission functions which, in my view, are not justified.
Acest fapt îi acordă Comisiei atribuţiuni care, în opinia mea, nu sunt justificate.
EnglishThe criticism directed at a number of so-called reception centres is justified.
Criticile legate de o serie de aşa-numite centre de primire sunt justificate.
EnglishIt seems only right to me that we should support them as far as is justified.
Mi se pare corect să-i sprijinim în măsura în care acest lucru este justificat.
EnglishIt should therefore be justified to ask why we are always talking about it.
Prin urmare, ar trebui să fie justificat să întreb de ce vorbim mereu despre el.
EnglishWe can say with justified concern that things cannot continue in this manner.
Putem afirma, cu îngrijorarea cuvenită, că această situaţie nu mai poate continua.
EnglishThe concerns of the whole international community are more than justified.
Preocupările întregii comunități internaționale sunt mai mult decât justificate.
EnglishIn the context of the Treaty of Lisbon, this is a highly justified demand.
În contextul Tratatului de la Lisabona, aceasta este o cerere foarte justificată.
EnglishIt is even justified for the financial allocations for this programme to be increased.
Este chiar justificată creşterea alocaţiilor financiare pentru acest program.
EnglishHence the justified demands for an activities report, transparency and clarity.
De aici, cererile justificate pentru un raport de activitate, transparenţă şi claritate.
EnglishJustified doubts and shortcomings have been brought to light concerning his trial.
Îndoieli justificate şi neajunsuri au fost scoase la lumină în privinţa procesului său.
EnglishThis decision has been justified by the claim that the age of the accused is uncertain.
Această decizie a fost justificată prin faptul că vârsta acuzatului nu era sigură.
EnglishIt would be possible to implement, and it would be justified and proportionate.
Ar trebui să poată fi implementat, și să fie justificat și proporțional.
EnglishI can only say that I hope that the optimism displayed by Commissioner Rehn is justified.
Pot spune doar că sper că optimismul afişat de comisarul Rehn este justificat.
EnglishThe first cause of this justified criticism is the objectives of the bank.
Prima cauză a acestui criticism justificat o reprezintă obiectivele băncii.
EnglishMr Titley's request to take the floor before our House was fully justified.
Solicitarea dlui Titley de a lua cuvântul în faţa Camerei a fost pe deplin justificată.
EnglishThis inconsistency cannot even be justified in the name of efficiency.
Această inconsecvenţă nu poate fi justificată nici măcar în numele eficienţei.
EnglishI believe that, given the seriousness of the matter, this is absolutely justified.
Cred că, având în vedere gravitatea acestei probleme, acest lucru este complet justificat.
EnglishFor this reason, demanding a uniform effort of 1.5% of GDP is not viable or justified.
Din acest motiv, un efort uniform de 1,5% din PIB nu este nici viabil, nici justificat.
EnglishThese practices cannot be justified on the grounds of cultural or religious traditions.
Aceste practici nu pot fi justificate în temeiul tradiţiilor culturale sau religioase.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

justified adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie