Traducere engleză-română pentru "to be kept"

EN

"to be kept" română traducere

EN

to be kept {verb}

volume_up
Either delete other recordings for the series or increase the limit of how many recordings can be kept for a series.
Ștergeți alte înregistrări pentru serial sau creșteți limita numărului de înregistrări care se pot păstra pentru un serial.

Exemple de folosire pentru "to be kept" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishReportedly, the refugees are kept in containers in the desert and are often beaten.
Se pare că refugiații sunt ținuți în containere în deșert și sunt adesea bătuți.
EnglishUnprofitable production should not be kept on a life support machine forever.
Producția nerentabilă nu ar trebui ținută în viață artificial pentru totdeauna.
EnglishWhether agreements of this kind will then be kept is another question altogether.
Dacă acordurile de acest fel vor fi menținute, aceasta este cu totul altă întrebare.
EnglishLadies and gentlemen, up to now the speakers have kept to their speaking times.
Doamnelor şi domnilor, până acum vorbitorii au respectat timpul care le-a fost alocat.
EnglishThe most important thing for me is that the Commissioner has kept his word.
Cel mai important lucru pentru mine este faptul că dl comisar s-a ţinut de cuvânt.
EnglishIf you haven't kept backups in the past, we recommend that you start now.
Dacă nu ați păstrat copii de rezervă în trecut, vă recomandăm să începeți acum.
EnglishThe uncertain elements need to be kept to a minimum in this economic maelstrom.
În acest vârtej economic, elementele nesigure trebuie menținute la minim.
EnglishAll Member States, including Greece, are of course kept informed of the discussions.
Toate statele membre, inclusiv Grecia, sunt ţinute la curent cu privire la discuţii.
EnglishWindows RT is automatically kept up-to-date by Windows Update, which can't be disabled.
Windows RT este actualizat automat de Windows Update, care nu poate fi dezactivat.
EnglishKnowledge is free; it travels around the world, and cannot be kept to oneself.
Cunoaşterea este gratuită; călătoreşte în jurul lumii şi nu poate să nu fie împărtăşită.
EnglishFinancial-accounting documents are kept at the company headquarters.
Documentele financiar-contabile se păstrează în unitatea societății comerciale.
EnglishI hope that the waste of money for the coming year is kept to a limit and actually stops.
Sper că risipa de bani din următorii ani va fi limitată și chiar se va opri.
EnglishA promise of funding had been made by the EU and that promise had to be kept.
UE a făcut o promisiune de finanţare, iar acea promisiune ar fi trebuit să fie respectată.
EnglishYou've reached the limit for how many programmes in a series are kept.
Ați atins limita numărului de episoade dintr-un serial care pot fi păstrate.
EnglishHow does the Commission envisage that the CFR will be kept up to date?
Cum intenţionează Comisia să procedeze astfel încât CCR să fie permanent actualizat?
EnglishUntil now, the CAP has kept prices high for foods which are cheaper in other countries.
Până acum, PAC a menţinut ridicat preţul alimentelor care în alte ţări costă mai puţin.
EnglishMr President, just for you I have kept to my speaking time exactly.
Domnule Preşedinte, pentru dumneavoastră am respectat cu stricteţe timpul acordat.
EnglishThe information should only need to be kept in a few exceptional cases.
Informaţiile ar trebui să fie păstrate doar în câteva cazuri excepţionale.
EnglishIf you don't want a webpage history kept, set the number of days to 0.
Dacă nu păstrați un istoric al paginilor Web, setați numărul de zile la 0.
EnglishHence, in my opinion, the option of a 30% reduction must be kept expressly on the table.
Prin urmare, consider că opţiunea unei reduceri de 30 % trebuie menţinută în mod expres.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie