Traducere engleză-română pentru "to be laid down"

EN

"to be laid down" română traducere

EN

to be laid down {verb}

volume_up
to be laid down
volume_up
a depune {vb.}
Anyone may lodge a complaint, substantiated by material facts, about suspected non-compliance with the code of conduct, in accordance with the procedure laid down in Annex 4.
Oricine poate depune o reclamaţie, susţinută de dovezi substanţiale, privind o posibilă nerespectare a Codului de conduită, în conformitate cu procedura prevăzută la Anexa 4.

Exemple de folosire pentru "to be laid down" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishBoth countries have met all the technical criteria laid down by the European Union.
Ambele ţări au îndeplinit criteriile tehnice stabilite de Uniunea Europeană.
EnglishAlmost 90% of the criteria laid down by the Commission have thus been met by Bosnia.
Aproape 90 % din criteriile prevăzute de Comisie au fost astfel întrunite de Bosnia.
EnglishThe legal basis for enhanced territorial cohesion has been laid down in the Treaty.
Temeiul juridic pentru coeziunea teritorială consolidată a fost stabilit prin Tratat.
EnglishThat is how we will really fulfil the objectives laid down in the Treaty of Lisbon.
Iată cum vom îndeplini în mod real obiectivele stabilite prin Tratatul de la Lisabona.
EnglishWe have also not demanded more than what is laid down in the Treaty of Lisbon.
Nu am cerut, de asemenea, mai mult decât prevede Tratatul de la Lisabona.
EnglishThese arguments need to be weighed up before specific bans are laid down.
Aceste argumente trebuie analizate înainte de stabilirea unor restricții specifice.
EnglishThe Commission is advocating a total harmonisation of the rules laid down for consumers.
Comisia susține o armonizare completă a normelor stabilite pentru consumatori.
EnglishThe latest generation of scanners satisfy the requirements that Parliament has laid down.
Ultima generaţie de scanere satisface cerinţele pe care le-a prevăzut Parlamentul.
EnglishI think the additional sanctions laid down in Article 8 are important.
Consider că sancţiunile suplimentare stabilite la articolul 8 sunt importante.
EnglishSufficient percentage targets have been laid down, for both the climate and energy.
S-au stabilit obiective procentuale suficiente, atât pentru climă, cât și pentru energie.
EnglishThe guidelines laid down in March by the European Council are not up to the task.
Orientările stabilite în martie de Consiliul European nu sunt la înălţimea acestei sarcini.
EnglishPolicy Coherence for Development is laid down in the Treaty of Lisbon.
Coerenţa politicilor în favoarea dezvoltării figurează în Tratatul de la Lisabona.
EnglishThis is why the Commission's obligations in this respect are laid down in the new drafts.
De aceea, obligațiile Comisiei în această privință sunt prevăzute în noile proiecte.
EnglishThey were laid down in the informal Council statement of 11 February.
Acestea au fost stabilite în declaraţia neoficială a Consiliului din 11 februarie.
EnglishThe set of initiatives laid down are a roadmap - a roadmap to a free and secure Europe.
Setul de iniţiative propuse reprezintă o hartă, o hartă către o Europă liberă şi sigură.
EnglishProcedures for notifying and accepting future measures or acts have been laid down.
Au fost stabilite proceduri pentru notificarea şi acceptarea măsurilor sau a actelor viitoare.
EnglishHowever, the prerequisite for this is that all the conditions laid down are fully met.
Însă cerinţa prealabilă este ca toate condiţiile stabilite să fie îndeplinite în totalitate.
EnglishWe will not accept any additional obligation that goes beyond what is laid down in the treaty.
Nu vom accepta nicio altă obligaţie care depăşeşte prevederile tratatului.
EnglishSpecific conditions for the granting of a passport have been laid down.
Au fost prevăzute condiţii specifice pentru acordarea unui paşaport.
EnglishWe have laid down tighter controls on prescription medicine as a first step.
Am stabilit controale mai riguroase pentru medicamentele eliberare pe bază de reţetă ca un prim pas.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

laid adjectiv
Romanian
down substantiv
down adverb
Romanian
down interjecţie
Romanian
down adjectiv
Romanian