Traducere engleză-română pentru "to be led"

EN

"to be led" română traducere

EN

to be led {verb}

volume_up
to be led (dar şi: to conduct, to direct)

Exemple de folosire pentru "to be led" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt is the role of the Roman Catholic Church to lead the faithful, not to be led.
Este rolul Bisericii Romano-Catolice să-i conducă pe credincioşi, nu să fie condusă.
EnglishThe amendments have led, in my view, to a real improvement of the whole text.
Modificările au dus, după părerea mea, la o îmbunătățire reală a întregului text.
EnglishThis process has led to an increase in the number of programmes at national level.
Acest proces a condus la o creștere a numărului de programe la nivel național.
EnglishIt would have led to a fragmentation of the European Union market for medicines.
Ar fi condus la o fragmentare a pieţei medicamentelor din Uniunea Europeană.
EnglishFortunately, I am led to believe that that vote in the UK will come quite quickly.
Din fericire, înţeleg că votul din Regatul Unit va avea loc destul de repede.
EnglishAs a result, this policy has led to an increase in poverty and inequality in Europe.
Astfel, această politică a dus la creşterea sărăciei şi a inegalităţii în Europa.
EnglishThe European Union is led by the presidency and supported by the Commission.
Uniunea Europeană este condusă de președinție și sprijinită de către Comisie.
EnglishYou have given Parliament dignity through the way in which you have led this House.
Aţi conferit demnitate Parlamentului prin felul în care aţi prezidat această Cameră.
EnglishFinally, of course, the salient point that led us to conciliation: Amendment 138.
În cele din urmă, punctul remarcabil care ne-a condus la conciliere: amendamentul 138.
EnglishIn the meantime, 25 countries out of 27 fell into line, which has led me to abstain.
Între timp, 25 din cele 27 de state s-au conformat, motiv pentru care m-am abţinut.
EnglishIf no trump cards are played, the trick goes to the highest card of the suit led.
Dacă nu se joacă nicio carte atu, turul merge la cea mai mare carte din suita condusă.
EnglishPrevious CAP reforms have led to the liberalisation of agricultural markets.
Politicile agricole comune anterioare au condus la liberalizarea pieţelor agricole.
EnglishWe have also led a European delegation to the area of the Middle East conflict.
De asemenea, am condus o delegaţie europeană în zona de conflict a Orientului Mijlociu.
EnglishAll of this has led to an erosion of trust in Russia as a European partner.
Toate acestea au dus la o erodare a încrederii în Rusia ca partener european.
EnglishIt is this fact which has led us and is leading us to support this report.
Acesta este faptul care ne-a determinat şi ne determină să sprijinim acest raport.
EnglishThe global economic crisis led to a significant reduction in air traffic.
Criza economică globală a determinat o reducere semnificativă a traficului aerian.
EnglishBloody battles have led to the deaths of several hundred people living in the country.
Luptele sângeroase s-au soldat cu sute de morți în rândul civililor din țară.
EnglishIn 2009, this banking crisis led to a deep economic crisis in the real economy.
În 2009, această criză bancară a condus la o criză economică profundă în economia reală.
EnglishThe first two Commissions, led by Mr Santer and Mr Prodi, were both collegial bodies.
Primele două Comisii, conduse de dl Santer şi de dl Prodi, erau organisme colegiale.
EnglishWhat this has led to, in practice, is enormous differences between the Member States.
În practică, acest lucru a condus la diferenţe enorme între statele membre.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie