Traducere engleză-română pentru "to be left"

EN

"to be left" română traducere

EN

to be left {verb}

volume_up
The question of tangible results is frequently left unanswered.
Problema rezultatelor tangibile rămâne frecvent fără răspuns.
If we undermine the principles of accession, we have no principles left.
Dacă subminăm principiile aderării, nu ne mai rămâne niciun principiu.
What then, is, left for the Black Sea synergy to achieve?
Ce rămâne atunci de realizat pentru Sinergia Mării Negre?
Environmentalism is too important to be left to just one side of the political debate to apply its solutions.
Ecologismul este prea important pentru a lăsa doar una dintre părţile la dezbaterea politică să-şi pună în aplicare soluţiile.
This is called Automatic Crash Recovery, and it lets you pick up where you left off in case Internet Explorer unexpectedly closes.
Acest lucru se numește Recuperare automată după cădere și vă lasă să reveniți acolo unde erați când Internet Explorer s-a închis pe neașteptate.

Exemple de folosire pentru "to be left" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe United Left has launched an attack on Berlusconi and taken its revenge on him.
Stânga Unită a lansat un atac la adresa lui Berlusconi şi s-a răzbunat pe acesta.
EnglishThe debate that we are holding here concerns the last dictatorship left in Europe.
Dezbaterea pe care o ținem aici se referă la ultima dictatură rămasă în Europa.
EnglishThe report offers a response to the major issues that the CAP approach left open.
Raportul răspunde principalelor subiecte la care abordarea PAC nu oferise răspuns.
EnglishThe existing tracks in the Player Library appear on the left side of the wizard.
Melodiile existente în Biblioteca Player apar în partea stângă a expertului.
EnglishThis is why I do not want young people to be left out of this Europe 2020 strategy.
Iată de ce nu doresc ca tinerii să fie omişi din această strategie Europa 2020.
EnglishThis is proof that, when faced by a tragedy, no Member State will be left alone.
Este dovada că, dacă este lovit de o tragedie, niciun stat membru nu va fi abandonat.
EnglishI rue the day when we might be ruled by the extreme right or the extreme left.
Blestem ziua în care vom putea fi conduși de extrema dreaptă sau de extrema stângă.
EnglishHis old posse plugged him full of lead and left him under three feet of desert clay.
Potera l-a umplut de plumb și l-a îngropat la doi metri sub argila deșertului.
EnglishIf you move the slider all the way to the left, the cursor will stop blinking.
Dacă mutați cursorul în partea stângă extremă, cursorul de indicare nu va mai clipi.
EnglishOur years of dependence on fossil fuels have left us with two stark conclusions:
În urma anilor de dependenţă de combustibilii fosili putem trage două concluzii ferme:
EnglishMany features of the elections were of a standard which left much to be desired.
Multe caracteristici ale alegerilor au fost la un standard care a lăsat mult de dorit.
EnglishWhile Europe was left in ruins after the Second World War, Sweden was untouched.
Când Europa se afla în ruine după cel de-al Doilea Război Mondial, Suedia era neatinsă.
EnglishThis would allow the repatriation of passengers left stranded in foreign airports.
Aceasta ar permite repatrierea pasagerilor părăsiţi în aeroporturi străine.
EnglishNotice that the icon on your desktop has an arrow in the lower-left corner.
Observați că pictograma de pe desktop are o săgeată în colțul din stânga jos.
EnglishThe protective equipment is very often left at home or just not available at all.
Echipamentul de protecţie este cel mai adesea lăsat acasă sau nu este disponibil deloc.
EnglishIn my opinion, the agreement must not be left to the US and Russia alone.
În opinia mea, acordul nu trebuie să fie lăsat doar în sarcina SUA şi a Rusiei.
EnglishI would like to reply to Mrs Stassen, who has left, regarding the economy.
Aș dori să-i răspund doamnei Stassen, care a plecat, în ceea ce privește economia.
EnglishIn the left pane, click Change desktop icons, and then do one of the following:
În panoul din stânga faceți clic pe Modificare pictograme desktop, apoi:
EnglishWindows stacks your icons in the upper-left corner and locks them in place.
Windows grupează pictogramele în colțul din stânga sus și le blochează la locul lor.
EnglishLike mushrooms, the British people are left in the dark and fed manure.
Precum ciupercile, poporul britanic este lăsat în întuneric şi hrănit cu bălegar.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

left adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
to turn left verb
be off interjecţie