Traducere engleză-română pentru "to be levelled"

EN

"to be levelled" română traducere

EN

to be levelled {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be levelled" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishCriticisms have been levelled here at the pace of financial market regulation.
S-au exprimat critici aici în legătură cu reglementarea pieţei financiare.
EnglishFinally, on the subject of Libya, many criticisms can be levelled at us.
În cele din urmă, cu privire la chestiunea Libiei, putem face obiectul multor critici.
EnglishIt is also intended to enable the results of uneven economic development to be levelled out.
Aceasta este, de asemenea, menită să echilibreze rezultatele dezvoltării economice inegale.
EnglishInterestingly, no such accusations have been levelled against the old Member States.
În mod interesant, niciun fel de astfel de acuzaţii nu au fost îndreptate împotriva vechilor state membre.
EnglishCriticism has been levelled at the police for failing to register complaints lodged by the public.
Criticile au fost îndreptate către poliţie pentru că nu a înregistrat plângerile depuse de public.
EnglishSo far, only accusations have been levelled at us without any credible proof to back them up.
Până acum nu ne-au fost oferite decât acuzaţii în sprijinul cărora nu a fost adusă nicio dovadă credibilă.
EnglishI would like to remind you that so far, accusations have been levelled at us without being backed up by proof.
Îmi amintesc faptul că, până acum, nu ne-au fost oferite acuzaţii fără să fie susţinute şi de dovezi.
EnglishNobody can maintain any longer the criticism levelled by the farming lobby that more than half of pesticides will disappear.
Nimeni nu mai poate susţine criticile aduse de fermieri, cum că vor dispărea mai mult de jumătate din pesticide.
EnglishLately, there has been criticism levelled at the Italian Government because they promptly sent arriving immigrants back to Libya.
În ultimul timp, guvernul italian a fost criticat deoarece acesta a trimis imediat imigranţii sosiţi înapoi în Libia.
EnglishNow I would like to finish with the criticism - the gentle criticism, I might add - levelled at Mr Kovács and I by Mrs Lulling.
Aş dori să închei acum cu o critică - critică amiabilă, aş putea adăuga - pe care dna Lulling ne-a adresat-o dlui Kovács şi mie.
EnglishI also believe that Romania has given adequate replies to the completely baseless accusations which have been levelled.
Cred că este absolut suficient, cred că pentru acuzaţiile nefondate complet care s-au adus, România a dat suficiente răspunsuri.
EnglishThere has been more and more populism and nationalism, there is too much political entrenchment, and verbal attacks are being levelled at neighbouring countries.
Populismul şi naţionalismul sunt în creştere, se sapă prea multe tranşee politice şi se lansează atacuri verbale la ţările învecinate.
EnglishIn spite of all the criticism that can be levelled at it, it has been unequivocally shown that many countries harbour an enormous desire to join the European Union.
În pofida tuturor criticilor exprimate, s-a văzut fără echivoc că numeroase state îşi doresc foarte mult să adere la Uniunea Europeană.
EnglishThe only criticism that can be levelled at the National Gendarmerie is the failure to declare this database, but the files do not contain genealogical information.
Singura critică care poate fi adusă jandarmeriei naționale este faptul că nu a declarat această bază de date, însă fișierele nu conțin informații genealogice.
EnglishIf he went there, he could visit the site of the industrial area, which is one of his pet projects, designed to generate jobs, but levelled last month.
Dacă ar fi fost acolo, ar fi putut vizita zona industrială, unul din proiectele sale interne care vizează crearea de locuri de muncă, care a fost însă distrus luna trecută.
EnglishI also agree with the criticism levelled at the Commission's report, which is too vague, and which contains too little information about specific instances of fraud and abuse.
Sunt de acord și cu criticile la adresa raportului Comisiei, care este prea vag și care conține prea puține informații cu privire la exemple precise de fraudă și abuz.
EnglishI would like to point out this precedent for the way in which accusations have been levelled against Romania, because this can perhaps tarnish the image of other European states too.
Aş dori să semnalez acest precedent pentru modul în care au fost formulate acuzaţiile la adresa României, pentru că poate să aducă atingere imaginii şi altor state europene.
EnglishLet me tell you, Lady Ashton, that you inherited a heavily imbalanced administration and it has transpired, unfortunately, that the main criticisms were somehow levelled at you.
Permiteți-mi să vă spun, Lady Ashton, că ați moștenit o administrație disproporționată considerabil și s-a auzit, din păcate, că principalele critici au fost îndreptate împotriva dvs.
EnglishI think that his re-election is deplorable at a time when serious corruption charges have been levelled at FIFA, especially concerning the holding of the World Cup in 2022 in Qatar.
Cred că această realegere este regretabilă în condițiile în care asupra FIFA planau acuzații serioase de corupție, mai ales în ceea ce privește desfășurarea cupei mondiale 2022 din Qatar.
EnglishThe accusations levelled against the Romanian state by the Moldovan authorities are nonsense.
Acuzaţiile aduse statului român de către autorităţile moldoveneşti sunt aberante, iar măsura introducerii vizelor pentru cetăţenii români este o acţiune nejustificată şi inacceptabilă.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie