Traducere engleză-română pentru "to be liable"

EN

"to be liable" română traducere

EN

to be liable {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be liable" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWithout such measures, the Beijing goals are liable to remain in the realms of utopia.
Fără aceste măsuri, obiectivele de la Beijing riscă să rămână de domeniul utopiei.
EnglishIn addition, China has increased the number of crimes liable to the death penalty.
În plus, China a crescut numărul crimelor pasibile de pedeapsa capitală.
EnglishIn today's Europe, older women are especially liable to live in poverty.
În Europa de astăzi, femeile în vârstă sunt în mod special expuse riscului sărăciei.
EnglishAir carriers are liable in the event of accidents or for lost, damaged or mishandled luggage.
Companiile sunt responsabile în caz de accident sau pentru pierderea ori deteriorarea bagajelor.
EnglishThe latter is only liable if its guilt is proven.
Cea din urmă este considerată responsabilă doar dacă este găsită vinovată.
EnglishI think that this would be liable to make the debate a little more open.
Cred că dezbaterea ar deveni puţin mai deschisă.
EnglishIn this case, the operator will be held liable only if he is at fault or negligent.
În acest caz, răspunderea operatorului nu va fi angajată decât dacă acesta a comis o eroare sau s-a dovedit neglijent.
EnglishAll too often, it is difficult to decide who is liable in the event of minor or serious accidents at sea.
Mult prea adesea, este dificil de stabilit cine este responsabil pentru accidente minore sau grave pe mare.
EnglishThus, if Roma children fail to attend primary school, is the relevant country liable to penalties?
Astfel, în cazul în care copiii romi nu urmează școala primară, este țara în cauză pasibilă de plata unor penalități?
EnglishCountries are not liable for each other's debts.
Țările nu sunt responsabile pentru datoriile altor țări.
EnglishStrict legislation is required in this sector, too, otherwise the same mistakes are liable to be repeated in cycles.
O legislaţie strictă este necesară şi în acest sector, altfel riscăm să comitem ciclic aceleaşi greşeli.
EnglishThis crisis is therefore liable to continue.
EnglishThe impact on employment in the sector is liable to get even worse if appropriate action is not taken urgently.
Impactul asupra ocupării locurilor de muncă din sector poate să devină și mai grav dacă nu se iau urgent măsurile corespunzătoare.
EnglishTwenty weeks is liable to have a negative impact on female employment: it would put a brake on their employment.
Un concediu de douăzeci de săptămâni poate avea un impact negativ asupra ocupării forţei de muncă de către femei: aceasta ar fi frânată.
EnglishThe agreement needs to be limited in duration and liable for immediate termination should any obligation not be met.
Noul acord trebuie să fie limitat în timp şi răspunzător pentru rezilierea imediată în cazul în care o obligaţie nu este îndeplinită.
EnglishUnder no circumstances must governments be made liable for side effects of vaccines that are supposed to be safe.
Responsabilitatea pentru efectele secundare ale unor vaccinuri care se presupune că ar trebui să fie sigure nu le poate reveni în niciun caz guvernelor.
EnglishWhen it is clear who bears the guilt, the party in question will be liable and we can already see that this will amount to billions.
Când va fi clar cine poartă vina, partea în cauză va fi trasă la răspundere şi se poate deja observa că sumele se vor ridica la miliarde.
EnglishThis is liable to harm the EU's commitment to effective multilateralism, limiting its decisiveness and undermining its credibility.
Acest lucru poate afecta angajamentul UE față de multilateralismul eficace, limitând capacitatea sa de decizie și subminându-i credibilitatea.
EnglishCompanies must become part of society and, as such, must be held liable to these interest groups and to these stakeholders.
Companiile trebuie să devină o parte a societăţii şi, în această calitate, trebuie să răspundă în faţa grupurilor de interese şi a părţilor interesate.
EnglishNevertheless, when credit is issued, these companies are obliged to provide guarantees of 100-150%, making them liable to go bankrupt.
Totuşi, atunci când se emite un credit, aceste companii sunt obligate să furnizeze garanţii de 100-150 %, ceea ce le expune riscului de faliment.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

liable adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie
Mai multe cuvinte