Traducere engleză-română pentru "to be like"

EN

"to be like" română traducere

RO
EN

to be like {verb}

volume_up
to be like
volume_up
a fi ca {vt.}
One is, I would like to reiterate that we are prepared to reach a long-term agreement in the debate between the Council and Parliament.
Prima ar fi aș dori să reafirm că suntem pregătiți să ajungem la un acord pe termen lung în dezbaterea dintre Consiliu și Parlament.
It would be like a French opposition leader writing to the British Queen and asking her not to sign a law passed by the House of Commons.
Ar fi ca şi când, un lider al opoziţiei din Franţa ar scrie o scrisoare reginei Marii Britanii, solicitându-i să nu semneze o lege aprobată de Camera Comunelor.

Exemple de folosire pentru "to be like" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI should just like to mention a few points in connection with what has been said.
Aş dori să menţionez doar câteva lucruri în legătură cu ceea ce a fost declarat.
EnglishI would like to begin by addressing some of the topics that have been mentioned.
Aş dori să încep referindu-mă la unele dintre subiectele care au fost menţionate.
English- I would like to thank the President-in-Office for his very comprehensive reply.
Aş dori să mulţumesc Preşedintelui în exerciţiu pentru răspunsul său cuprinzător.
EnglishI like to say, somewhat poetically, that Europe is the homeland of our homelands.
Îmi place să spun, într-un fel poetic, că Europa este patria patriilor noastre.
EnglishI would like to go back over four important points achieved in this directive.
Aș dori să revin asupra a patru puncte importante obținute în această directivă.
EnglishI would very much like to see the Commission making improvements in this area.
Mi-aș dori foarte mult să observ îmbunătățiri aduse de Comisie în acest domeniu.
EnglishIt has already been mentioned, but I should like to refer to China at this point.
S-a menționat deja acest lucru, dar aș dori să mă refer la China în acest moment.
EnglishI would, however, like to highlight the delay in mobilising this type of support.
Totuși, aș dori să subliniez întârzierea în mobilizarea acestui tip de sprijin.
EnglishThis is why I would like to say to the Council that I am in favour of eurobonds.
De aceea aș dori să informez Consiliul că sunt în favoarea euroobligațiunilor.
EnglishTurning to some of the specific issues, I would like to highlight the following.
Revenind la câteva dintre problemele specifice, aş dori să evidenţiez următoarele.
EnglishI would like to remind everyone, though, what the Marshall Plan meant for Europe.
Aș dori însă să reamintesc tuturor ce a însemnat planul Marshall pentru Europa.
EnglishI would therefore like to make this observation: who are our attacking players?
Aș dori așadar să fac următoarea observație: care sunt jucătorii noștri din atac?
EnglishMadam President, I would like to thank the honourable Member for that question.
Dnă președintă, țin să îi mulțumesc onoratei deputate pentru întrebarea adresată.
EnglishI would like to mention three specific issues which attracted several questions.
Aș dori să menționez trei aspecte specifice care au atras mai multe întrebări.
EnglishAs a doctor, I would like to emphasise, above all, the impact on human health.
Ca medic, aş dori să subliniez înainte de toate impactul asupra sănătăţii umane.
EnglishHowever, I should like to speak in more detail about the crisis and young people.
În orice caz, aş dori să vorbesc mult mai detaliat despre criză şi despre tineri.
EnglishI would like to mention five core themes that are really essential for our group.
Aş dori să menţionez cinci teme centrale care sunt esenţiale pentru grupul nostru.
EnglishThe EU would like to develop the maritime corridors as part of extending TEN-T.
Uniunea doreşte dezvoltarea coridoarelor maritime ca parte a extinderii TEN-T.
EnglishHowever, I would like to highlight a few aspects which require closer attention.
Doresc însă să subliniez câteva aspecte care trebuie abordate cu o atenţie sporită.
EnglishI would like to hear the Commissioner today reassure us on a number of points.
Aş dori să ascult astăzi clarificările comisarului în legătură cu anumite puncte.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

like adjectiv
like adverb
like substantiv
like conjuncţie
Romanian
to like verb
be careful! interjecţie
Romanian
be marked substantiv
Romanian
holiday like adjectiv
I would like
to feel like verb
to look like verb
Romanian
Mai multe cuvinte
English
  • to be like

Caută mai multe cuvinte în dicționarul român-italian.