Traducere engleză-română pentru "to be located"

EN

"to be located" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be located" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishNoteOn some Microsoft wireless keyboards, the lights are located on the receiver.
NotăLa unele tastaturi wireless Microsoft, ledurile sunt amplasate pe receptor.
EnglishThe battery icon is located in the notification area on the Windows taskbar.
Pictograma de baterie se află în zona de notificare din bara de activități Windows.
EnglishOne of the largest natural fields in the world is located in Transylvania.
În Transilvania se află unul dintre cele mai mari zăcăminte naturale din lume.
EnglishThe secretariat, which will be located in Barcelona, will promote the projects.
Secretariatul, care va avea sediul la Barcelona, va promova proiectele.
EnglishWe have never debated where this museum should be located and what it should look like.
Nu am dezbătut unde ar trebui amplasat acest muzeu și cum ar trebui să arate.
EnglishOn Surface RT, the microSD card reader is located under the kickstand on the right side.
Pe Surface RT, cititorul de carduri microSD se află sub suportul din partea dreaptă.
EnglishIt is there that communication routes are located which are important to our economy.
Acolo sunt localizate rutele de comunicare care sunt importante pentru economia noastră.
EnglishThe switch is usually located along the front, side, or back edge of the laptop.
Comutatorul se găsește de obicei în fața laptopului, pe laturile sale sau în partea din spate.
EnglishFolders located inside other folders are often called subfolders.
Folderele amplasate în interiorul altor foldere sunt denumite adesea subfoldere.
EnglishClick the Sign in button located in the upper-right corner of the screen.
Faceți clic pe butonul Sign in (Conectare) aflat în colțul din dreapta sus al ecranului.
EnglishPrint preview is typically located on the File menu for a program.
Examinarea înaintea imprimării se află de obicei în meniul Fișier al unui program.
EnglishBy default, the taskbar is located at the bottom of the desktop.
În mod implicit, bara de activități este amplasată în partea de jos a ecranului.
EnglishOnly files and folders located on your computer can be added to the index.
Numai fișiere și foldere amplasate pe computer se pot adăuga la index.
EnglishThere is an incredible resource of fresh water located under the bed of the Danube.
Sub albia Dunării se găseşte o resursă de apă potabilă incredibilă.
EnglishA part of this site is located within the territory of neighbouring Slovakia.
O parte a acestui sit se află pe teritoriul ţării vecine Slovacia.
EnglishOnce you've located an app that you want to uninstall, go to the next step.
Odată ce identificați o aplicație pe care doriți să o dezinstalați, mergeți la pasul următor.
EnglishClick the battery meter icon, located in the notification area on the Windows taskbar.
Faceţi clic pe contorul bateriei, aflat în zona de notificare din bara de activități Windows.
EnglishMany of these commands are organized in a ribbon, located just under the title bar.
Multe dintre aceste comenzi sunt organizate într-o panglică, amplasată imediat sub bara de titlu.
EnglishThe hard disk drive is normally located inside the system unit.
Unitatea de hard disk este amplasată în mod normal în interiorul unității de sistem.
EnglishPrint preview is typically located on the File menu for a program.
Examinarea înaintea imprimării este de obicei amplasată în meniul Fișier al unui program.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

located adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie