Traducere engleză-română pentru "to be lucky"

EN

"to be lucky" română traducere

EN

to be lucky [expresie]

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be lucky" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI was lucky enough to be present at the deliveries of two of my three children.
Am avut norocul de a asista la naşterea a doi dintre cei trei copii ai mei.
EnglishIt is right to fight for freedom and values for all, not big jobs for the lucky few.
Este just să lupţi pentru libertate şi valori pentru toţi, nu pentru posturi mari pentru câţiva norocoşi.
EnglishAccording to the media, Afghan soldiers are lucky if they earn USD 20.
Conform informaţiilor din mass-media, soldaţii afgani pot fi consideraţi norocoşi dacă câştigă 20 de dolari.
EnglishShe flees and is lucky to find sheltered accommodation.
Pleacă de acasă și are norocul de a găsi o locuință protejată.
EnglishIt was actually a pure miracle - or, if you wish, lucky - that there were no human casualties.
A fost, de fapt, un adevărat miracol - sau, dacă vreţi, noroc - pentru că nu au existat pierderi de vieţi omeneşti.
EnglishI was lucky enough to be able to afford to pay.
Am fost suficient de norocos să îmi pot permite să plătesc.
EnglishWe must make it clear that the huge improvements are based on a very lucky choice of samples.
Trebuie să evidenţiem în mod clar faptul că îmbunătăţirile majore se bazează pe o alegere foarte inspirată a eşantioanelor.
EnglishThe tragedy is that she was considered lucky: four out of ten cluster bomb accidents result in death.
Tragedia este că a fost considerată norocoasă: patru din zece accidente cauzate de bombele cu dispersie cauzează moartea.
EnglishWe have been lucky again, just as we were with SARS - yet this is not down to the decision-makers, Mr President.
Am avut din nou noroc, la fel ca în cazul SRAS, însă acum nu mai depindem de factorii de decizie, domnule preşedinte.
EnglishAll I can say is: lucky old Iceland!
Tot ce pot spune este: ce noroc pe bătrâna Islandă!
English. - Madam President, this package is, I hope, more a case of 'third time lucky' than 'work in progress'.
raportor - Doamnă preşedintă, sper că acest pachet reprezintă mai degrabă un caz de "a treia oară cu noroc” decât de "proiect în lucru”.
EnglishI feel very lucky to have been able to complete the programme with your support and should like to pass on my own message.
Mă consider foarte norocoasă că am reuşit să duc la bun sfârşit acest program cu ajutorul dumneavoastră şi aş dori să transmit un mesaj personal.
EnglishWe ignore these two events and treat all countries as if they were a reckless happy-go-lucky group lazing in the Mediterranean sun.
Noi ignorăm aceste două evenimente și tratăm toate țările ca și cum acestea ar fi un grup necugetat și nepăsător, tolănit în soarele mediteranean.
EnglishWe are relatively lucky in the UK to have had only three reported cases, but that is today: tomorrow, things could change, and we must be vigilant.
Suntem relativ norocoși că în Regatul Unit nu s-au raportat decât trei cazuri, dar asta este situația astăzi: mâine, lucrurile s-ar putea schimba, motiv pentru care trebuie să fim vigilenți.
EnglishI should like to take this opportunity, Mr President and Mr President of the Commission, to state that I consider you to be very lucky people, given what fate has had in store for you.
Aş dori să profit de această ocazie, dle Preşedinte şi dle preşedinte al Comisiei, să afirm că vă consider persoane foarte norocoase, datorită faptului că v-a surâs soarta.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

lucky adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie