Traducere engleză-română pentru "to be lucrative"

EN

"to be lucrative" română traducere

RO

Exemple de folosire pentru "to be lucrative" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe pharmaceutical industry is one of the three most lucrative industries.
Industria farmaceutică este una dintre cele trei industrii cel mai profitabile.
EnglishAs a matter of fact, it is the third most lucrative illicit trade in the world.
Acesta se află, de fapt, pe locul trei în topul celor mai profitabile traficuri ilegale din lume.
EnglishAs he said, tobacco smuggling is a very lucrative business.
Așa cum a spus domnia sa, contrabanda cu țigări este o afacere foarte profitabilă.
EnglishKilling dogs is also a lucrative business for the mafia.
Uciderea câinilor reprezintă, totodată, o afacere profitabilă pentru mafie.
EnglishIt is the third most lucrative illicit trade in the world, after arms and drugs trafficking.
Este al treilea tip de comerț ilicit din lume ca profitabilitate, după traficul cu arme și droguri.
EnglishHuman trafficking is a lucrative and fast-growing business.
Traficul de persoane este o afacere profitabilă și în creștere rapidă.
EnglishThis is a highly lucrative market and we must ensure that consumers are adequately protected.
Aceasta este o piață extrem de productivă și trebuie să asigurăm consumatorilor o protecție adecvată.
EnglishThis kind of modern slavery is one of the most lucrative kinds of international organised crime.
Acest tip de sclavie modernă este una dintre cele mai lucrative tipuri de crimă organizată internaţională.
EnglishInternational estimates state that trafficking in people is the third most lucrative illegal trade.
Statisticile internaţionale declară că traficul de persoane este comerţul ilegal cu a treia profitabilitate ca mărime.
EnglishIllegal disposal of toxic waste classed as hazardous has become one of the most lucrative businesses.
Eliminarea ilegală a deșeurilor toxice clasificate ca fiind periculoase a devenit una dintre cele mai profitabile afaceri.
EnglishIt is a very lucrative business indeed.
Aceasta este într-adevăr o afacere foarte profitabilă.
EnglishThis form of crime in particular has, for many people, become a lucrative business with billions being made in profits.
Această formă de infracțiune a devenit, pentru multe persoane, o afacere profitabilă, cu câștiguri de miliarde.
EnglishEach year, an area in the Amazon the size of Belgium is cleared for the lucrative beef export industry.
În fiecare an, o regiune din Amazon de mărimea Belgiei este defrişată pentru industria profitabilă a exporturilor de carne de vită.
EnglishHuman trafficking is the modern form of slavery and the second most lucrative activity for organised crime throughout the world.
Traficul de persoane este forma modernă de sclavie și a doua activitate, ca profitabilitate, a crimei organizate din toată lumea.
EnglishWe are now pulling the rug from under them on the pretext that it might be more lucrative to surf the rosé market using red and white.
Acum le tragem covorul de sub picioare pretextând că ar putea fi mai lucrativ să navigăm prin piaţa de vin rosé folosind vin alb şi roşu.
EnglishIf those countries want to sell on the lucrative EU markets, we should encourage them to adopt decent and sustainable standards at home.
Dacă aceste țări doresc să vândă pe piețele profitabile ale UE, ar trebui să le încurajăm să adopte standarde decente și durabile la ele acasă.
EnglishIn this respect, the elimination of poverty, for example, is a very lucrative investment for society, as is reducing youth unemployment.
În această privinţă, eradicarea sărăciei, de exemplu, constituie o investiţie foarte benefică pentru societate, deoarece reduce şomajul în rândul tinerilor.
EnglishAs long as these slots remain so lucrative that it pays to fly empty planes, the present legislation is not going to make any difference.
Atâta vreme cât aceste sloturi rămân într-atât de lucrative încât este rentabil să pilotezi avioane goale, legislaţia actuală nu va introduce nicio diferenţă.
EnglishThe Arctic is also 'cool' because of the lucrative possibilities emerging on the horizon, even though they bring with them very complex and difficult problems.
Arctica este "super" şi din prisma posibilităţilor avantajoase care se conturează la orizont cu toate că aduc cu ele probleme foarte complexe şi dificile.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

lucrative adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie