Traducere engleză-română pentru "to be made up of"

EN

"to be made up of" română traducere

EN

to be made up of {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be made up of" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIt seems to me that we have now righted this wrong and made up for lost time.
Mi se pare că am remediat acum acest neajuns şi că am recuperat timpul pierdut.
EnglishOne hundred years ago, the European population made up 15% of the world population.
Acum o sută de ani, populaţia europeană reprezenta 15 % din populaţia lumii.
EnglishSocial expenditure, which made up 28% of GDP in 2008, will rise to 31% in 2010.
Cheltuielile sociale, care reprezentau 28 % din PIB în 2008, vor creşte la 31 % în 2010.
EnglishOne hundred years ago, the European population made up 15% of the world population.
Acum o sută de ani, populaţia Europei reprezenta 15 % din populaţia lumii.
EnglishEuropean society is made up of different nations which live in particular countries.
Societatea europeană este alcătuită din diferite naţiuni care trăiesc în ţări separate.
EnglishSince 2004, the Commission has been made up of one Commissioner from each member state.
Din 2004, Comisia este formată din câte un comisar din fiecare stat membru.
EnglishThe Council is made up of sovereign ministers of state and prime ministers.
Consiliul este alcătuit din miniștri și prim-miniștri suverani.
EnglishThe United Kingdom is made up of four countries: England, Northern Ireland, Scotland and Wales.
Pagina pe care ai ales să o vizualizezi nu este deocamdată disponibilă în această limbă.
EnglishFor these reasons, I have rejected the proposal for the Commission-designate made up in this way.
Din aceste motive, am respins propunerea de Comisie desemnată, alcătuită în acest mod.
EnglishThe reality is that the European Union is made up of many states.
Realitatea este că Uniunea Europeană este alcătuită din multe state.
EnglishThe aid granted by the EU during the 2004-2007 period is made up of direct and indirect aid.
Ajutorul acordat în perioada 2004-2007 de către UE se compune din ajutoare directe şi indirecte.
EnglishThe report is made up of 61 points and it is exhaustive but in my opinion very opaque.
Raportul conţine 61 de puncte, este exhaustiv, însă opac.
EnglishThe efforts made up to that point had been largely inadequate.
Eforturile făcute până în acel punct fuseseră, în mare, neadecvate.
EnglishAt the same time, however, the majority made up of non-smokers want a smoke-free environment.
În acelaşi timp, însă, majoritatea formată din nefumători doreşte un mediu neafectat de fumul de ţigară.
EnglishMoreover, this same watchdog is made up of elected members of the sole party in government.
Mai mult, același grup de control este format din membri aleși din rândul singurului partid de guvernământ.
EnglishIn the case of cohesion policy, the legislative framework is made up of directly applicable regulations.
În cazul politicii de coeziune, cadrul legislativ constă în regulamente care se aplică direct.
EnglishUnfortunately, the aid granted by the Member States has not made up for the serious loss of income.
Din păcate, ajutorul acordat de statele membre nu a compensat pierderea semnificativă a veniturilor.
EnglishTomorrow's workforce will be made up of today's young people.
Forţa de muncă de mâine va fi alcătuită din tinerii de azi.
EnglishThere is also a voluntary part made up of optional practices.
Există şi o parte voluntară formată din practici opţionale.
EnglishHe said that the Commission is influenced by it being made up of deputy leaders of European parties.
A afirmat că, fiind constituită din liderii adjuncţi ai partidelor europene, Comisia este influenţată.