Traducere engleză-română pentru "to be measured"

EN

"to be measured" română traducere

EN

to be measured {verb}

volume_up
Citizens accept scientific risk to some extent, but only if it can be measured.
Cetățenii acceptă riscul științific într-o oarecare măsură, dar numai dacă poate fi măsurat.
The value of a human person cannot be measured.
Valoarea unei persoane nu se poate măsura.
If we do not measure, we will not have results, and that is why we need a baseline against which improvements can be measured.
Dacă nu vom măsura aceste lucruri, nu vom avea rezultate; de aceea, avem nevoie de o bază la care să ne raportăm pentru a evalua progresele.

Exemple de folosire pentru "to be measured" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe future viability of the EU should not be measured in terms of decimal places.
Viabilitatea viitoare a UE nu trebuie măsurată din punctul de vedere al zecimalelor.
EnglishThe resolution is measured in tone but confirms that Ukraine has a European future.
Rezoluția are un ton moderat, însă confirmă faptul că Ucraina are un viitor european.
EnglishThe quality of democracy can be measured by the way in which the opposition is treated.
Calitatea democrației poate fi evaluată prin modul în care este tratată opoziția.
EnglishSo why does this phenomenon arise, which the Commissioner says cannot be measured?
Deci de ce apare acest fenomen, despre care domnul comisar spune că nu poate fi măsurat?
EnglishResolution is the amount of information that appears on your screen, measured in pixels.
Rezoluţia reprezintă cantitatea de informaţie afişată pe ecran, măsurată în pixeli.
EnglishCitizens accept scientific risk to some extent, but only if it can be measured.
Cetățenii acceptă riscul științific într-o oarecare măsură, dar numai dacă poate fi măsurat.
EnglishThe European Union cannot be measured in terms of the ratio of payments to contributions.
Uniunea Europeană nu poate fi evaluată prin prisma proporţiei de plată la contribuţii.
EnglishThis means that everything the institutions do must be measured against social rights.
Aceasta înseamnă că toate acţiunile instituţiilor trebuie să aibă în vedere drepturile sociale.
EnglishThey seem to apply a more measured approach and I believe that we could perhaps learn something there.
Se pare că aplică o abordare mai fermă şi cred că am avea ceva de învăţat de aici.
EnglishI am going to tell you how the Spanish Presidency should not be measured.
Vă voi spune cum nu ar trebui evaluată Preşedinţia spaniolă.
EnglishAbove all, we need to be calm and measured in our response.
Mai presus de toate, trebuie să fim calmi și măsurați în reacția noastră.
EnglishIt is not going to be measured by the number of meetings that we hold.
Nu va fi evaluată după numărul de reuniuni pe care le va ţine.
EnglishThe directive provides a measured response to these requirements.
Această directivă oferă un răspuns echilibrat la aceste cerinţe.
EnglishTheir measured content is in contrast with some other contributions.
Conținutul lor moderat este în contrast cu alte intervenții.
EnglishThank you also to Mrs Ashton for her measured speech.
De asemenea, îi mulțumesc dnei Ashton pentru discursul său chibzuit.
EnglishNothing of what you have said has invalidated the measured criticisms of what we and others are saying now.
Nimic din ceea ce aţi spus nu a invalidat critica măsurată a spuselor noastre şi ale altora.
EnglishIn Portugal and the Czech Republic, citizens' income, measured by GDP, is roughly the same.
În Portugalia și Republica Cehă veniturile cetățenilor, măsurate cu ajutorul PIB-ului, sunt aproximativ la fel.
EnglishMr President, I would like to thank Mr Dalli for his measured comments at the start of the debate.
Dle președinte, doresc să mulțumesc dlui Dalli pentru observațiile sale măsurate de la începutul dezbaterii.
EnglishThe success of the European model is measured by the quality of life of Europe's 500 million citizens.
Succesul modelului european se măsoară prin nivelul de trai al celor 500 de milioane de cetăţeni europeni.
EnglishThe major problem now is the high level of contamination that has been measured in the vicinity of the plant.
Problema majoră este acum nivelul ridicat al contaminării măsurate în imediata apropiere a centralei.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

measured adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie