Traducere engleză-română pentru "to be multiplied"

EN

"to be multiplied" română traducere

EN

to be multiplied {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be multiplied" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe negative impact is multiplied exponentially on the fringes of Europe and society.
Impactul negativ se multiplică exponenţial la marginile Europei şi ale societăţii.
EnglishAs a famous philosopher once said, 'entities must not be multiplied beyond necessity'.
După cum a spus odată un filosof celebru, "entitățile nu trebuie înmulțite mai mult decât este nevoie”.
EnglishIt is my impression that the European Heritage Label represents an entity being multiplied beyond necessity.
Mi se pare că Marca patrimoniului european reprezintă o entitate care este multiplicată mai mult decât este necesar.
EnglishThe effects of the crisis have multiplied following the implementation of the directive in Member States where the postal market has been completely deregulated.
În urma aplicării directivei, în statele membre unde s-a liberalizat în totalitate piaţa poştală, efectele crizei s-au dublat.
EnglishInstead of admitting the failure of the stability mechanism in the interests of efficient crisis management, the EU has simply multiplied the risk for everyone.
În loc să recunoască eșecul mecanismului de stabilitate în interesul unei gestionări eficiente a crizei, UE nu a făcut decât să multiplice riscurile pentru toată lumea.
EnglishThis presupposes adequate financing, the withdrawal of all public aid which is harmful for biodiversity and a dedicated budget which we propose should be multiplied tenfold.
Aceasta presupune o finanţare adecvată, retragerea tuturor subvenţiilor publice dăunătoare biodiversităţii şi un buget special care propunem să fie înzecit.
EnglishIn fact, Amnesty International recently highlighted the fact that, following the elections, the number of people convicted and then executed has multiplied significantly.
Amnesty International releva, de altfel, recent faptul că, după alegeri, numărul persoanelor condamnate şi respectiv executate s-a înmulţit în mod semnificativ.
EnglishThe economic impacts of this step are considerable, and will be further multiplied by the high long-term costs for the complete decommissioning of these facilities.
Impactul economic al acestei măsuri este semnificativ și va fi multiplicat în continuare de costurile pe termen lung pentru dezafectarea completă a acestor facilități.
EnglishWhat is worse, the Sri Lankan Government has multiplied its machinations to prevent the publication of the latest report in particular and to have its conclusions rejected.
Mai rău, guvernul din Sri Lanka și-a înmulțit mecanismele pentru a împiedica publicarea celui mai recent raport în special și pentru a respinge concluziile acestuia.
EnglishPromises to increase energy efficiency have multiplied, but the European Union runs the risk of not meeting the targets that have been proposed: achieving 20% by 2020.
Promisiunile de a crește eficiența energetică s-au înmulțit, însă Uniunea Europeană riscă să nu îndeplinească obiectivele propuse: atingerea unui nivel de 20 % până în 2020.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

multiplied adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie