Traducere engleză-română pentru "to be needed"

EN

"to be needed" română traducere

RO
EN

to be needed {verb}

volume_up
to be needed
volume_up
a cere {vb.} (a fi de nevoie)
Ce se cere de la noi în prezent?

Exemple de folosire pentru "to be needed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOpinions differ, however, on the nature and extent of the change that is needed.
Opiniile privind natura şi dimensiunea modificării necesare sunt, însă, diferite.
EnglishA global solution to the problem of ship dismantling is still urgently needed.
Avem încă nevoie urgentă de o soluţie mondială a problemei dezmembrării navelor.
EnglishThe establishment of more equitable and fairer economic relationships is needed.
Este necesară stabilirea unor relații economice mai echitabile și mai corecte.
EnglishAll that was needed in plenary, therefore, was to ratify a consensual decision.
Aşadar, în plen nu mai lipsea decât ratificarea unei decizii bazate pe consens.
EnglishThe conditions needed for them to make a return to their countries do not exist.
Nu există condiţii favorabile pentru ca aceștia să se întoarcă în propriile state.
EnglishThe work that needed to be done on this took several years and was very successful.
Lucrările în acest domeniu au durat câţiva ani şi au înregistrat un mare succes.
EnglishIt is my conviction that this idea, although subversive, is what is needed here.
Sunt convins că această idee, deşi subversivă, este ceea ce avem nevoie aici.
EnglishAs such, I would say to you that what is needed is a change to the Stability Pact.
Prin urmare, v-aş spune că este nevoie de o modificare a Pactului de stabilitate.
EnglishThe challenges are long term, but the solutions are urgent and are needed now.
Provocările sunt pe termen lung, dar soluţiile sunt urgente şi sunt necesare acum.
EnglishWe realise that another framework of compliance with international law is needed.
Ne dăm seama că este necesar un alt cadru de conformitate cu dreptul internaţional.
EnglishOnly the Council has not yet acknowledged that this is actually what is needed.
Numai Consiliul nu a conştientizat că acest lucru este de fapt ceea ce este necesar.
EnglishCredit lines that are able to complement worthy local initiatives are needed.
Sunt necesare linii de credit care pot completa iniţiativele locale valoroase.
EnglishRevising the directive would provide the instruments needed to combat this practice.
Revizuirea directivei ar oferi instrumentele necesare combaterii acestui fenomen.
EnglishThe crisis must be overcome, but then a structural response will be needed.
Criza trebuie depăşită, însă apoi va fi necesar un răspuns la nivel structural.
EnglishIf needed, the Commission will also use its competition powers in that matter.
Dacă va fi nevoie, Comisia îşi va folosi şi atribuţiile concurenţiale în acest sens.
EnglishFair is fair, however, and greater transparency is also needed in our own Parliament.
Însă, ce e drept, este necesară o mai mare transparenţă şi în Parlamentul nostru.
EnglishClose cooperation is undoubtedly needed in order to combat illegal immigration.
Fără îndoială, este necesară o cooperare strânsă pentru combaterea imigraţiei ilegale.
EnglishA collective effort from all the institutions and all the Member States is needed.
Este necesar un efort colectiv din partea tuturor instituţiilor şi a statelor membre.
EnglishThis is a welcome development and, of course, further measures are still needed.
Aceasta este o evoluţie bine-venită şi sigur că sunt încă necesare măsuri suplimentare.
EnglishThe reality of the crisis, first of all, in which they felt that they needed Europe.
În primul rând, realitatea crizei, în care au simţit că au nevoie de Europa.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie