Traducere engleză-română pentru "to be neighbours"

EN

"to be neighbours" română traducere

EN

to be neighbours {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be neighbours" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn many regions, there are still conflicts between neighbours and ethnic groups.
În numeroase regiuni, încă există conflicte între vecini şi grupurile etnice.
EnglishAt the same time, I am convinced that we cannot neglect our neighbours in the east.
În acelaşi timp, am convingerea că nu îi putem neglija pe vecinii noştri din est.
EnglishOur neighbours' seemingly bilateral conflicts have a direct impact on the EU.
Conflictele aparent bilaterale ale vecinilor noştri au un impact direct asupra UE.
EnglishEurope should deal with its neighbourhood, and not with prioritised neighbours.
Europa ar trebui să se ocupe de vecinătatea sa, și nu de vecinii prioritari.
EnglishDo not use it as a reason to disturb your neighbours or open up old wounds.
Nu o folosiți ca modalitate de a vă tulbura vecinii sau de a deschide răni vechi.
EnglishOur eyes are turned, today, towards the European Union's southern neighbours.
Toate privirile se îndreaptă astăzi spre vecinii din sud ai Uniunii Europene.
EnglishRussia has to respect the sovereignty and territorial integrity of its neighbours.
Rusia trebuie să respecte suveranitatea şi integritatea teritorială a vecinilor săi.
EnglishOur peace and stability depend on the peace and stability of our neighbours.
Pacea şi stabilitatea noastră depind de pacea şi stabilitatea vecinătăţii noastre.
EnglishThis of course applies to Russia, but also to all partners and neighbours of the EU.
Acest aspect se aplică desigur Rusiei, dar și tuturor partenerilor și vecinilor UE.
EnglishIt is important that we also see those authorities, because they are the neighbours.
Este important să ne întâlnim şi cu autorităţile de aici, deoarece ei sunt vecinii.
EnglishOur neighbours in the High North know the EU to be a competent cooperative partner.
Vecinii noştri din nordul îndepărtat ştiu că UE este un partener cooperant competent.
EnglishEven in private lives, having good neighbours is a great asset to anybody.
Chiar și în viața privată, a avea vecini buni este un mare avantaj pentru oricine.
EnglishThe TBC and Nabucco projects are affecting the political stability of our neighbours.
Proiectele TBC şi Nabucco afectează stabilitatea politică a vecinilor noştri.
EnglishThe region is not only important for Europe but also, of course, for its neighbours.
Regiunea nu este importantă numai pentru Europa, ci, desigur, şi pentru vecinii săi.
EnglishThe EU Member States must finance themselves and not tax their neighbours.
Statele membre UE trebuie să se finanţeze singure şi nu să-şi taxeze vecinii.
EnglishFirst: an active policy towards the European Union's neighbours in the south and east.
Primul: o politică activă faţă de vecinii din sud şi est ai Uniunii Europene.
EnglishIt is dangerous not only for Russia's neighbours, but for the entire European Union.
Este periculos nu doar pentru vecinii Rusiei, ci şi pentru întreaga Uniune Europeană.
EnglishIt is beneficial to the EU to have stable and economically strong neighbours.
Este în interesul UE să aibă vecini puternici şi stabili din punct de vedere economic.
EnglishI have nothing against our friends and neighbours in Bulgaria and Romania.
Nu am nimic împotriva prietenilor şi vecinilor noştri Bulgaria şi România.
EnglishOur southern neighbours must also cooperate more closely with one other.
Vecinii noştri din sud trebuie, de asemenea,să coopereze mai strâns unul cu celălalt.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

neighbours substantiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie