Traducere engleză-română pentru "to be noted"

EN

"to be noted" română traducere

EN

to be noted {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be noted" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSo, you have noted a certain number of issues on which we are entirely in agreement.
Așadar, ați observat câteva chestiuni asupra cărora suntem în totalitate de acord.
EnglishI would like that noted in the record once more. It is something that we must change.
Aș dori să fie consemnat încă o dată acest lucru, deoarece trebuie să-l schimbăm.
EnglishI have certainly noted the desire for greater transparency that has been expressed.
Fără îndoială, am observat dorinţa de mai multă transparenţă pe care aţi exprimat-o.
EnglishI have noted your suggestion of 2012, Mrs Bowles, and I will bear it in mind.
Am luat act de sugestia dvs. privind anul 2012, dnă Bowles, şi o voi avea în vedere.
EnglishYou rightly noted the successes and progress of capability development.
Pe bună dreptate, ați observat succesele și progresele dezvoltării capacității.
EnglishI have also noted the various proposals and suggestions that you have put forward.
Am luat, de asemenea, act de mai multe propuneri și sugestii transmise de dumneavoastră.
EnglishIt is noted that public procurement procedures must be more rational.
Se menționează că procedurile de achiziții publice trebuie să fie mai raționale.
EnglishThis is also what the Council has noted time and again - but only on paper.
Din când în când Consiliul a semnalat acest lucru - dar numai pe hârtie.
EnglishIt should also be noted that we have an obligation to reduce CO2 emissions.
De asemenea, ar trebui menționat faptul că avem o obligație de a reduce emisiile de CO2.
EnglishIt was my intention to vote in favour of the report, and I would ask for that fact to be noted.
Intenţionam să votez în favoarea raportului şi aş dori să se noteze acest lucru.
EnglishIt should be noted that this proposal does not affect the Community budget.
Este de remarcat că această propunere nu afectează bugetul comunitar.
EnglishIt should be noted that the European Consumers' Organisation welcomes this proposal.
Trebuie menționat faptul că Organizația Europeană a Consumatorilor salută această propunere.
EnglishIt should be noted, too, that the initiative has a deliberately broad scope.
De asemenea, trebuie menționat că inițiativa are un domeniu de aplicare vast în mod deliberat.
English- Ladies and gentlemen, we have noted the internal political situation in the Czech Republic.
- Doamnelor şi domnilor, am luat notă de situaţia politică internă din Republica Cehă.
EnglishIt will also be noted that the EU and Turkey have resumed talks on migration.
Se va avea în vedere, de asemenea, faptul că UE şi Turcia au reluat discuţiile asupra migraţiei.
EnglishThe situation is changing, and this should be noted with satisfaction and stated positively.
Situaţia este în schimbare şi acest lucru ar trebui remarcat cu satisfacţie şi afirmat.
EnglishThat, I am afraid, is the problem, but your comments have been noted.
Mă tem că aceasta este problema, însă am luat notă de observațiile dvs..
EnglishThere is one final matter: I think a certain institutional problem should be noted.
Există o singură problemă finală: cred că ar trebui menționată o anumită problemă instituțională.
EnglishBased on my knowledge of these objectives, I have noted points in common with those of Romania.
Cunoscând aceste obiective, am remarcat puncte comune cu cele ale României.
EnglishI have noted that Mr Fava was hoping for a statement from the Council and Parliament.
Am remarcat că domnul Fava se aştepta la o declaraţie din partea Consiliului şi a Parlamentului.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

noted adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie