Traducere engleză-română pentru "to be noticed"

EN

"to be noticed" română traducere

EN

to be noticed {verb}

volume_up
It is not possible to continue mismanaging funds without it being noticed.
Nu este posibil să se continue gestionarea greșită a fondurilor fără a se observa acest lucru.
We agreed only last year to repeal those rules and, while the consumers have not noticed much of a difference, our producers have noticed and still notice.
Anul trecut am hotărât să abrogăm aceste norme şi, deşi consumatorii noştri nu au observat o diferenţă prea mare, producătorii noştri au observat şi observă în continuare.

Exemple de folosire pentru "to be noticed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMoreover, I have noticed that some people speak louder because they are weaker!
De asemenea, am observat că unele persoane vorbesc mai tare pentru că sunt mai slabe!
EnglishI also noticed that Mr Lehne's report does not rule out minimum requirements.
De asemenea, am observat că raportul dlui Lehne nu exclude cerinţele minime.
EnglishI have one final comment: you have all noticed how united Parliament is.
Am un singur comentariu final: ați remarcat cu toții cât de unit este Parlamentul.
EnglishHowever, this does not mean that we have not noticed the document's weak points.
Cu toate acestea, acest lucru nu înseamnă că nu am remarcat punctele slabe ale documentului.
EnglishHowever, my opinion has changed a great deal and I hope you have noticed that.
Cu toate acestea, părerea mea s-a schimbat foarte mult și sper că ați observat acest lucru.
EnglishRecently, we have noticed cautious indications of a recovery in the economy.
Recent, am observat indicatori prudenţi ai unei redresări a economiei.
EnglishI would like to thank Mr Smith, who has noticed the problem with the budget.
Doresc să îi mulţumesc dlui Smith, care a remarcat problema bugetului.
EnglishBy now, you've probably noticed the translucent glass design of window borders.
Ați observat probabil deja designul cu efect de sticlă transparentă al marginilor ferestrelor.
EnglishRecently, however, we have noticed a certain lethargy in the market's integration.
Cu toate acestea, recent, am remarcat o anumită letargie în ceea ce privește integrarea pieței.
EnglishIt is not possible to continue mismanaging funds without it being noticed.
Nu este posibil să se continue gestionarea greșită a fondurilor fără a se observa acest lucru.
EnglishYes, we have noticed that too, and we will take this into consideration in the negotiations.
Da, am observat și acest lucru și vom ține cont de el în negocieri.
EnglishI also noticed the abstentions on the automatic exchange of information.
Am vazut şi reţinerile faţă de schimbul automat de informaţii.
EnglishYou might have noticed that Movie Maker isn’t included in Windows 7.
Poate că ați observat că Movie Maker nu este inclus în Windows 7.
EnglishSystem Restore can return your system files to a point in time before you noticed a problem.
Restaurare sistem poate readuce fișierele sistem la un moment anterior observării unei probleme.
EnglishI noticed it in the case of Mrs Gomez, and elsewhere, as well.
Am observat acest lucru în cazul dlui Gomez, precum şi în alte cazuri.
EnglishYou may not have noticed, but we have made very little progress so far.
Poate nu aţi observat, dar am făcut progrese extrem de mici.
EnglishI have also noticed the temptation in this House to include everything in this regulation.
De asemenea, am observat tentaţia care există în această Cameră de a include totul în acest regulament.
EnglishMr President, I would like to thank Mr Geier, who has noticed that I sometimes say what I think.
Dle preşedinte, aş vrea să-i mulţumesc dlui Geier, care a observat că uneori spun ceea ce gândesc.
EnglishColleagues, do you not think our voters have noticed?
Stimaţi colegi, nu credeţi că alegătorii noştri au observat acest lucru?
EnglishMadam President, have you noticed that the harmonisation of policy always happens in the same direction?
Doamnă preşedintă, aţi observat că armonizarea politicilor conduce mereu în aceeaşi direcţie?

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie