Traducere engleză-română pentru "to be numbered"

EN

"to be numbered" română traducere

RO
EN

to be numbered {verb}

volume_up
to be numbered

Exemple de folosire pentru "to be numbered" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

English(Press this keyboard shortcut again to switch to a numbered list.)
(Apăsați această comandă rapidă de la tastatură pentru a comuta la o listă numerotată.)
EnglishThis icon corresponds to one of the numbered My Favorites keys.
Pictograma corespunde uneia dintre tastele Preferinţele mele numerotate.
EnglishPress the numbered buttons to enter the channel number.
Apăsaţi butoanele numerotate pentru a introduce numărul de canal.
EnglishThe resulting exodus of refugees across the border into Uzbekistan numbered in excess of 100 000.
Exodul de refugiaţi astfel rezultat, care a trecut graniţa în Uzbekistan, a depăşit 100 000 de persoane.
EnglishEach of these tiles is numbered one through nine.
Fiecare dintre aceste plăcuțe este numerotată de la unu la nouă.
EnglishThe days of Gaddafi's regime are numbered because it is a dictatorship, and the people have ceased to fear it.
Zilele regimului Gaddafi sunt numărate pentru că este vorba despre o dictatură, iar oamenii au încetat să se teamă de ea.
EnglishLet us speed up the isolation of Colonel Gaddafi, and then I believe that his days as a dictator in Libya will be numbered.
Haideți să accelerăm izolarea colonelului Gaddafi, și atunci cred că zilele lui ca dictator în Libia vor fi numărate.
EnglishAt the time of our accession to the EU, the acquis communautaire numbered almost 80 000 pages of text, half of which related to agriculture.
În momentul când noi am aderat la Uniunea Europeană, acquis-ul comunitar avea un număr de aproximativ 80 000 de pagini de text, jumătate din acesta fiind în domeniul agriculturii.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie