Traducere engleză-română pentru "to be of opinion that"

EN

"to be of opinion that" română traducere

RO
EN

to be of opinion that {verb}

volume_up
to be of opinion that (dar şi: to consider, to think)
volume_up
a crede {vb.} (a considera)
How can you possibly believe that anyone in Hungary, or in any other European country, would be capable of suppressing the freedom of opinion in the age of the Internet?
Cum puteți crede că cineva din Ungaria, sau din altă țară europeană, ar putea suprima libertatea de opinie în epoca internetului?
In Brammertz's opinion, rather than doing its utmost to arrest the suspects, the Serbian Government has, in fact, done no more than the bare minimum that is required of it.
Dle Brammertz crede că, în loc să depună toate eforturile pentru arestarea suspecţilor, guvernul sârb nu a întreprins, de fapt, mai mult decât minimul necesar în acest sens.

Exemple de folosire pentru "to be of opinion that" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAs we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.
După cum ştim, serviciile juridice ale Consiliului au contestat avizul Comisiei.
EnglishI am also of the opinion that women have rights over their own bodies and health.
Consider, de asemenea, că femeile au drepturi asupra trupului şi sănătăţii lor.
EnglishIt is not, in my opinion, of such a nature that it undermines multilateralism.
După părerea mea, nu are o asemenea natură încât să submineze multilateralismul.
EnglishPublic opinion in the existing Member States is far less positive about this now.
Opinia publică din statele membre nu mai este acum atât de pozitivă în acest sens.
EnglishIn my opinion, action must be taken on this in the next few weeks and months.
După părerea mea ar trebui să se adopte măsuri în următoarele săptămâni şi luni.
EnglishMaybe you could give us a time-scale on when we will hear what your opinion is.
Poate ne veţi indica o dată la care vom putea afla care este opinia dumneavoastră.
EnglishIn my opinion, Mr Daul hit the nail on the head at the beginning of this debate.
După părerea mea, domnul Daul a pus degetul pe rană la începutul acestei dezbateri.
EnglishIt was I who prepared the Opinion of the Committee on Fisheries on the report.
Avizul Comisiei pentru pescuit cu privire la acest raport a fost elaborat de mine.
EnglishSuch an issue must be debated openly and public opinion must be consulted on it.
O astfel de problemă trebuie dezbătută deschis şi trebuie consultată opinia publică.
EnglishAs for the European Parliament, it had no role to play: nobody asked our opinion.
Parlamentul European nu a avut niciun cuvânt de spus, nimeni nu ne-a cerut părerea.
EnglishThis is the first time the Court gives a qualified opinion and not an adverse one.
Aceasta este prima dată când Curtea emite o opinie cu rezerve, nu una defavorabilă.
EnglishThe relevant paragraphs have been amended and no longer form part of my opinion.
Alineatele relevante au fost modificate și nu mai fac parte din avizul meu.
EnglishSo at this moment I can share with you the opinion of the Hungarian Presidency.
Prin urmare, la acest moment, vă pot împărtăși opinia Președinției maghiare.
EnglishThe compromise was impossible, the differences of opinion obvious and irreconcilable.
Compromisul a fost imposibil, diferențele de opinie evidente și ireconciliabile.
EnglishIn my opinion, we have now opened the first lock, which is the European Union.
Părerea mea este că acum am descuiat prima încuietoare, care este Uniunea Europeană.
EnglishI think that public opinion would like to receive an answer to these questions.
Cred că opinia publică ar vrea să primească un răspuns la aceste întrebări.
EnglishI therefore reserve the right to express a specific opinion at a later date.
Prin urmare, îmi rezerv dreptul de a-mi exprima o opinie la o dată ulterioară.
EnglishIn my opinion, we should make this fact clear to the Yemeni Government today.
Consider că ar trebui să clarificăm acest lucru astăzi cu guvernul din Yemen.
EnglishMonetary union in Europe is far more, in my opinion, than a monetary arrangement.
În opinia mea, uniunea monetară din Europa este mult mai mult decât un acord monetar.
EnglishThis has created momentum, but also strong public opinion to find out the truth.
Aceasta a creat o forţă de acţiune, dar şi o opinie publică solidă de a afla adevărul.