Traducere engleză-română pentru "to be of use"

EN

"to be of use" română traducere

RO
EN

to be of use {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be of use" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishUse encryption when you want a strong level of protection for your information.
Utilizați criptarea când doriți un nivel puternic de protecție al informațiilor.
EnglishYou must use the existing name of the volume or the conversion will be canceled.
Trebuie să utilizați numele existent al volumului, altfel conversia va fi anulată.
EnglishFluid, intuitive, and easy-to-use interface design that you can easily customize.
Un design al interfeței fluid, intuitiv și ușor de folosit și de personalizat.
English. - We must use the green economy to create jobs throughout the EU.
în scris -Trebuie să folosim economia verde pentru a crea locuri de muncă în UE.
EnglishIn 2009, the Commission issued a report on the use of mobile phones when driving.
În 2009, Comisia a emis un raport privind utilizarea telefoanelor mobile la volan.
EnglishThe first point that I would like to use to emphasise this relates to the reforms.
Și, pentru a sublinia acest lucru, aș dori să mă refer în primul rând la reforme.
EnglishI want to mention in particular the schoolbooks which children use in school.
Doresc să menţionez, în special, manualele pe care le folosesc copiii la şcoală.
EnglishWith BlueTrack Technology, you can use the mouse on almost any type of surface.
Cu BlueTrack Technology, puteţi utiliza mouse-ul pe aproape orice tip de suprafaţă.
EnglishThe secure (encrypted) connection is not a guarantee that it is safe to use.
Conexiunea securizată (criptată) nu este o garanție pentru siguranța utilizării.
EnglishWhen you use Windows Defender, it's important to have up-to-date definitions.
Când utilizați Windows Defender, este important să aveți definiții actualizate.
EnglishIn the Select which calendar list, select the calendar that you want to use.
În lista Selectare calendar, selectați calendarul pe care doriți să-l utilizați.
EnglishIn the meantime, we can make good use of the Member States' diplomatic academies.
În acelaşi timp, putem să ne folosim de academiile diplomatice ale statelor membre.
EnglishI am confident that concerned opponents will use it to undo the European project.
Sunt sigur că opozanții îngrijorați o vor folosi pentru a anula proiectul european.
EnglishA time allowance determines how many hours per day the child can use the PC.
O durată permisă determină câte ore pe zi poate copilul să utilizeze computerul.
EnglishThe Commission's proposal and my report use a scientifically-based approach.
Propunerea Comisiei şi raportul meu folosesc o abordare fundamentată ştiinţific.
EnglishTherefore, all the attention should be directed at the public use of that money.
Prin urmare, toată atenţia trebuie îndreptată către folosirea publică a acelor bani.
EnglishWe recommend that you use only Internet-standard characters in the computer name.
Vă recomandăm să utilizați numai caractere standard Internet în numele computerului.
EnglishWhen you use a Live File System disc, files are copied to the disc right away.
Când utilizați un disc Live File System, fișierele se copiază direct pe disc.
EnglishMicrosoft will not use the information it receives to personally identify you.
Microsoft nu utilizează informațiile primite pentru a vă identifica personal.
EnglishMake sure that the power plan that you want the computer to use is selected.
Asigurați-vă că planul de alimentare care doriți să îl utilizați este selectat.