Traducere engleză-română pentru "to be on a diet"

EN

"to be on a diet" română traducere

EN

to be on a diet [exemplu]

volume_up
to be on a diet
volume_up
a ține regim [ex.]

Exemple de folosire pentru "to be on a diet" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI welcome the fact that UNESCO has placed the Mediterranean diet on its world heritage list.
Salut faptul că UNESCO a pus dieta mediteraneană pe lista patrimoniului mondial.
EnglishIt is an important sector, and fish is an important part of our diet.
Acesta este un sector important, iar peștele este o parte importantă din regimul nostru.
EnglishMr President, diet is known to be an important contributor to good health.
Domnule preşedinte, se ştie că dieta este un factor important care contribuie la o sănătate bună.
EnglishThis must take the form of a healthy diet and measures to delay the onset of the disease.
Prevenirea trebuie să includă adoptarea unui regim alimentar sănătos pentru a întârzia apariția bolii.
EnglishRecognition by UNESCO would encourage a definition to protect this particular diet.
Recunoaşterea de către UNESCO ar încuraja adoptarea unei definiţii care să protejeze această dietă specifică.
EnglishThis will enable an ever-increasing number of people to learn that looking after their health starts with diet.
Astfel, tot mai mulţi oameni învaţă că sănătatea lor începe cu alimentaţia.
EnglishThe healthy basis of the diet is also undeniable.
Principiile sănătoase ale dietei sunt, de asemenea, incontestabile.
EnglishWe in Europe would do well to draw attention to the healthiest diet, namely the Mediterranean diet.
Noi în Europa am face bine să atragem atenţia asupra celei mai sănătoase diete, şi anume, dieta mediteraneană.
EnglishDirect supply of products will ensure a varied diet.
Furnizarea directă de produse va asigura o dietă variată.
EnglishThe Mediterranean diet brings us health and the joy of living, and also prevents excessive weight gain.
Dieta mediteraneană ne aduce sănătate şi bucuria de a trăi, prevenind, de asemenea, luarea excesivă în greutate.
EnglishGood diet is especially important in children.
O dietă bună este, în special, importantă pentru copii.
EnglishThe Commission's White Paper on obesity identified the Mediterranean diet as an excellent natural medicine.
Carta Albă a Comisiei privind obezitatea a identificat dieta mediteraneană ca fiind un medicament natural excelent.
EnglishAll people have the right to a healthy diet.
Toţi cetăţenii au dreptul la o alimentaţie sănătoasă.
EnglishThe Mediterranean diet achieves this in full.
Dieta mediteraneană reuşeşte pe deplin acest lucru.
EnglishHowever, one cannot accept the imposition of a crash diet that would only serve to further sicken and weaken.
Cu toate acestea, nu se poate accepta impunerea unei diete severe care ar conduce doar la îmbolnăviri și slăbiri ulterioare.
English. - Mr President, I am delighted that you follow the Mediterranean diet and see it is very successful for you!
autor. -Domnule preşedinte, sunt încântat că urmaţi dieta mediteraneană şi văd că, în ceea ce vă priveşte, are succes!
EnglishThe Mediterranean diet is a very good one.
EnglishWhat is particularly interesting in this context are news stories which have an effect on people's health and diet.
Ceea ce este deosebit de interesant în acest context sunt articole de ştiri care au efect asupra sănătăţii şi dietei oamenilor.
EnglishWell, when we have dismissed climate, something in the water, habitual diet and nappy training in a cold climate, whatever else could remain?
Dacă lăsăm deoparte clima, ceva în apă, dieta obișnuită și învățarea cu igiena într-o climă rece, ce mai rămâne?
EnglishIssues relating to the diet and health of citizens are extremely sensitive and must be considered carefully and objectively.
Problemele legate de dietă şi de sănătatea cetăţenilor sunt extrem de sensibile şi trebuie analizate cu atenţie şi în mod obiectiv.