Traducere engleză-română pentru "to be on the air"

EN

"to be on the air" română traducere

EN

to be on the air {verb}

volume_up
to be on the air
a fi în transmisie directă
to be on the air (dar şi: to issue, to puff, to raise, to mint)
His response to a TV station critical of his rule was simply to take it off the air.
Răspunsul său către un post televizat care a emis critici privitoare la conducerea sa a fost pur şi simplu interzicerea acestuia de a mai emite.
If operations get under way, it is estimated that 134.2 kg of cyanide will be emitted into the air every day, which will happen every day of normal operation.
Dacă exploatarea se va deschide, se estimează că se vor emite în aer 134, 2 kg de cianură pe zi şi asta se va întâmpla în fiecare zi de activitate normală.

Exemple de folosire pentru "to be on the air" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThe EU recently adopted regulations of the same type for air and rail transport.
Recent, UE a adoptat regulamente similare şi în transportul aerian şi feroviar.
EnglishFor that reason, I think that the air navigation services will do a good job here.
Din acest motiv, cred că serviciile de navigaţie aeriană vor face o treabă bună.
EnglishImproving the quality of our ambient air remains a major challenge to be addressed.
Îmbunătăţirea calităţii aerului ambient rămâne o provocare majoră de soluţionat.
EnglishIt is technological innovation that will be our saviour, not trade in hot air.
Inovarea tehnologică este cea care ne va salva, nu comercializarea de vorbe goale.
EnglishHot air has become the order of the day not only for Poland, but for Sweden, too.
Vorbele goale au devenit ordinea zilei nu doar pentru Polonia, ci şi pentru Suedia.
EnglishIn these dark and overcast times, the Kirilov report may be a breath of fresh air.
În această perioadă sumbră, raportul Kirilov poate fi o gură de aer proaspăt.
EnglishThis agreement 'does not aim to increase the total volume of air traffic'?
Acest acord "nu are drept obiectiv mărirea volumului total al traficului aerian”?
EnglishThe global economic crisis led to a significant reduction in air traffic.
Criza economică globală a determinat o reducere semnificativă a traficului aerian.
EnglishThe purpose of the Agreement was to create a single market for air transport.
Scopul acordului a fost de a crea o piață unică pentru transportul aerian.
EnglishAir carriers will be included on the blacklist on the basis of the following criteria:
Transportatorii aerieni vor fi trecuţi pe lista neagră pe baza criteriilor următoare:
EnglishThey have party leaders who make certain gestures in the air and think nothing of it.
Există lideri de partide care fac anumite gesturi în aer fără a se gândi deloc la ele.
EnglishThere was also a lack of coordination between air and ground transport.
Totodată, a existat o lipsă a coordonării transporturilor terestre şi aeriene.
EnglishThe proposal that we are examining today therefore seems to be a breath of fresh air.
Propunerea pe care o examinăm astăzi pare să fie, prin urmare, o gură de aer proaspăt.
EnglishEUROPA > Summaries of EU legislation > Transport > Air transport
EUROPA > Sinteze ale legislatiei UE > Transport > Transport aerian
EnglishMr President, there is an air of unreality about much of this debate.
Dle președinte, mare parte din această dezbatere nu are legătură cu realitatea.
EnglishOur air quality directives provide for significant restrictions in this respect.
Directivele noastre privind calitatea aerului prevăd restricţii semnificative în acest sens.
EnglishAt the moment, we are all still paying for the damage caused by air pollution.
În prezent plătim încă pentru pagubele provocate de poluarea aerului.
EnglishIn the case of air transport, it has become apparent that the rules are not clear enough.
În cazul transportului aerian, este foarte clar că regulile nu sunt destul de clare.
EnglishMeanwhile, air traffic over Europe continues to increase year-on-year.
Între timp, traficul aerian de deasupra Europei continuă să crească an de an.
EnglishOf course, this will play a very big role in road and air transport.
Bineînțeles, acestea vor avea un rol considerabil în transportul rutier și aerian.