Traducere engleză-română pentru "to be on the decline"

EN

"to be on the decline" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be on the decline" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishAt the same time, this will help to stem the demographic decline of recent decades.
În acelaşi timp, acest lucru va preveni declinul demografic din ultimele decenii.
EnglishThe effects of the crisis on world trade indicate a possible 10% decline in 2009.
Efectele crizei asupra comerţului mondial indică un posibil declin de 10 % în 2009.
EnglishIn fact, it is in decline, and that programme has to be generally renegotiated.
De fapt, aceasta este în scădere, iar acest program trebuie să fie în general renegociat.
EnglishArmed with such data, we need to study the root causes of this decline.
În lumina acestor date, trebuie studiate cauzele principale ale acestui declin.
EnglishThe choice is between a higher degree of integration, not just coordination, and decline.
Are de ales între un grad mai ridicat de integrare, nu numai coordonare, și declin.
EnglishThere is a huge, ongoing decline in human rights and democracy in Tunisia.
Există o degradare masivă şi continuă a drepturilor omului şi a democraţiei în Tunisia.
EnglishThe effects of the crisis on world trade indicate a possible 10% decline in 2009.
Efectele crizei economice asupra comerțului mondial indică o posibilă scădere de 10% în 2009.
EnglishWe have seen a decline in the bee population in many regions of Europe.
Am observat o scădere a populației albinelor în multe regiuni ale Europei.
EnglishHowever, is it not the case that decline might be better than the alternative?
Cu toate acestea, declinul nu ar fi oare mai bun decât alternativa?
EnglishThe agricultural sector is in decline, particularly in the new Member States.
Sectorul agricol se află în declin, mai ales în noile state membre.
EnglishThere has been an alarming decline in the human rights situation in Tunisia.
Situaţia drepturilor omului în Tunisia s-a degradat în mod alarmant.
EnglishThe life expectancy in Europe has been steadily increasing, while the population is in decline.
Speranţa de viaţă în Europa a crescut constant în timp ce populaţia este în declin.
EnglishContributions to social health insurance are rising while services decline.
Contribuţiile la asigurarea socială şi de sănătate cresc, în timp ce serviciile sunt în declin.
EnglishIt is a disgrace of today's world and a grave sign of our decline.
Este o ruşine a lumii în care trăim şi un semn grav al declinului nostru.
EnglishIndeed, its fertility rate is expected to decline even below 2.5% by 2050.
Mai mult, se preconizează că rata fertilităţii în Africa va scădea chiar sub 2,5% până în 2050.
EnglishIn 2009, I received a total of 2 392 such complaints, a 6% decline compared to 2008.
În 2009, am primit un număr total de 2 392 de astfel de plângeri, în scădere cu 6 % față de 2008.
EnglishMake no mistake: I am in favour of green growth; I am not in favour of the decline of Europe.
Să fie clar: Sunt în favoarea creşterii ecologice; Nu sunt în favoarea declinului Europei.
EnglishIn a constantly changing world, inertia is tantamount to decline.
Într-o lume în continuă schimbare, inerția este echivalentă cu declinul.
EnglishA continent which does not invest is a continent which will decline.
Un continent care nu investește este un continent care se va prăbuși.
English- Madam President, we should do everything we can to halt Europe's moral decline.
- Doamnă preşedintă, ar trebui să facem tot ce ne stă în putere pentru a opri declinul moral al Europei.