Traducere engleză-română pentru "to be on the rocks"

EN

"to be on the rocks" română traducere

EN

to be on the rocks {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be on the rocks" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishRocks in the pond are obstacles that will hinder your progress.
Stâncile din lac sunt obstacole care vă vor împiedica să atingeți obiectivul.
EnglishInstead of heading for the rocks of isolation, let us together chart the course of cooperation.
În loc de a ne îndrepta către stâncile izolării, să schiţăm împreună traseul cooperării.
EnglishThey say that 'the hand that rocks the cradle rules the world'.
Se spune că "mâna care mişcă leagănul este mâna care cârmuieşte lumea".
EnglishThey are the people who ploughed the earth among the hard rocks; they are heroes of working in the mountain wilderness.
Sunt oameni care au arat pământul printre roci; sunt eroi ai muncii în sălbăticia munţilor.
EnglishThere are six types of objects: floating candles, stationary candles, rocks, wooden posts, dragonflies, and origami.
Există șase tipuri de obiecte: lumânări care plutesc, lumânări statice, stânci, stâlpi de lemn, libelule și bărcuțe.
EnglishIn this context, Opel is only one example of how this sector is currently on the rocks, but, of course, many car makers are in the same situation.
În acest context, Opel este doar un exemplu al dificultăţilor financiare în care se află acest sector, dar, bineînţeles, mulţi producători de automobile sunt în aceeaşi situaţie.
EnglishYou, like Ulysses returning to Ithaca, must not listen to the songs of the sirens, because they want to lure the ship on to the rocks and for the ship of Europe to sink.
La fel ca și Ulise întorcându-se din Itaca, nu trebuie să ascultați cântecele sirenelor, deoarece ele vor să ademenească corabia spre stânci și urmăresc ca corabia Europei să se scufunde.