Traducere engleză-română pentru "to be on the wing"

EN

"to be on the wing" română traducere

EN

to be on the wing {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be on the wing" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe should also be dealing with the dangerous rise of right-wing radicalism.
Ar trebui să ne preocupe şi evoluţia periculoasă a radicalismului de dreapta.
EnglishThink of newspapers such as La Repubblica and of the entire left-wing press.
Gândiţi-vă la ziarele precum La Repubblica şi la întreaga presă de stânga.
EnglishActivists from the left-wing movement 'Kazakhstan 2012' are being harassed and jailed.
Activiștii din mișcarea de stânga "Kazahstan 2012” sunt hărțuiți și închiși.
EnglishHowever, I strongly disagree with the ideas of right-wing political Islam and of Hamas.
Totuşi, nu sunt deloc de acord cu ideile Islamului politic de dreapta şi ale Hamas.
EnglishIn the chill winds of recession, investors have sheltered under the euro's wing.
În timpul vânturilor reci ale recesiunii, investitorii s-au adăpostit sub aripa monedei euro.
EnglishThe EU's criticism marks a political defeat for the Hungarian right wing.
Critica UE marchează o înfrângere politică pentru dreapta politică ungară.
EnglishThe entire left-wing spectrum in the European Parliament voted for the alternative resolution.
Întregul spectru de stânga din Parlamentul European a votat pentru rezoluţia alternativă.
EnglishToday, a left-wing government is trying to get things back into shape.
Astăzi, un guvern de stânga încearcă să repună lucrurile în ordine.
EnglishThe right-wing populists are rapidly growing in numbers and represent a real danger for Europe.
Numărul populiștilor de dreapta crește rapid și reprezintă un pericol real pentru Europa.
EnglishIt is revolting to see right-wing politicians scapegoating gay people in Lithuania.
Este revoltător să vezi politicienii de dreapta făcând din homosexualii din Lituania un ţap ispăşitor.
EnglishThis applies to both right-wing and left-wing governments.
Acest lucru se aplică atât guvernelor de dreapta, cât şi celor de stânga.
EnglishThis is why it has evoked such fury and aggression among the clergy and Right-wing politicians.
De aceea a provocat o astfel de furie şi agresivitate printre preoţi şi politicienii de dreapta.
EnglishAs luck would have it, most of those millions went to the four main left-wing newspapers.
Din nefericire, cele mai multe din aceste milioane au mers la cele mai importante patru ziare de stânga.
EnglishThere is, however, no left-wing or right-wing H1N1 virus; it must be fought with a joint effort.
Nu există însă un virus H1N1 de stânga și unul de dreapta. El trebuie combătut cu un efort comun.
EnglishI would call on the Danish Government not to allow itself to be dictated to by the right-wing populists.
Fac apel la guvernul danez să nu permită să primească ordine de la populiștii de dreapta.
EnglishUnfortunately we have too many governments now which are playing to the extremist right-wing gallery.
Din păcate, în prezent, avem prea multe guverne de extremă dreaptă.
EnglishThe European right-wing is getting ready simply to abolish the goals of the Europe 2020 strategy.
Aripa de dreapta din Europa se pregătește să elimine, pur și simplu, obiectivele strategiei Europa 2020.
EnglishInterestingly, you only stand up for liberties when in doing so you can attack right-wing governments.
În mod curios, sprijiniți libertăți doar atunci când, făcând acest lucru, puteți ataca guvernele de dreapta.
EnglishBut that is what the right wing extremists are like.
Însă acesta este comportamentul extremiştilor de dreapta.
EnglishThe strategy of the left wing thus aims to overload the system such as to render any possible efficiency impossible.
Strategia de stânga are ca scop supraîncărcarea sistemului, pentru a face imposibilă orice eficienţă.