Traducere engleză-română pentru "to be out"

EN

"to be out" română traducere

RO
EN

to be out {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be out" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishMany of our fresh and pioneering ideas were voted out by other political groups.
Multe dintre ideile noastre inovatoare au fost respinse de alte grupuri politice.
EnglishThe Council in particular did not move an inch on the question of the opt-out.
Consiliul, în special, nu a avut nicio reacţie în privinţa excluderii voluntare.
EnglishWhat is absolutely clear is that the opt-out has nothing to do with flexibility.
Este absolut clar că excluderea voluntară nu are nimic în comun cu flexibilitatea.
EnglishThe Committee on Transport and the Commission have themselves pointed this out.
Comisia pentru transport și Comisia însele au atras atenția asupra acestui lucru.
EnglishSkopje has carried out reforms and is on the way to joining the European Union.
Skopje a realizat reforme şi este pe cale să se integreze în Uniunea Europeană.
EnglishIf the list of viruses is out of date, your computer is vulnerable to new threats.
Dacă lista de viruși este depășită, computerul este vulnerabil la amenințări noi.
EnglishBut three things jump out at us immediately when we speak about the Middle East.
Însă trei aspecte ies în evidenţă imediat când este vorba despre Orientul Mijlociu.
EnglishOut of this plan's budget, only 15% will be funds managed at Community level.
Din bugetul acestui plan, doar 15% vor fi fonduri gestionate la nivel comunitar.
EnglishIt is clearly the most important player out of the Eastern Partnership countries.
Este în mod evident cel mai important jucător din cadru Parteneriatului estic.
EnglishThis was pointed out by the Commission in its assessment of the current framework.
Acest lucru a fost subliniat de Comisie în evaluarea sa asupra cadrului actual.
EnglishFurthermore, Serbia must continue with reforms under way and carry out new ones.
Mai mult, Serbia trebuie să continue reformele în curs și să realizeze noi reforme.
EnglishToday, the European Parliament is sending out a strong signal to our regions.
Astăzi, Parlamentul European trimite un semnal puternic către regiunile noastre.
EnglishThe army is in the capital, carrying out searches and making arrests as we speak.
Armata se află în capitală, efectuând chiar în acest moment cercetări şi arestări.
EnglishI think that I have answered all the big questions that came out of the debate.
Cred că am răspuns la toate întrebările importante care au rezultat din dezbatere.
EnglishThe directive sets out minimum rights for victims, wherever they are in the EU.
Directiva stabileşte drepturi minime pentru victime, oriunde s-ar afla în UE.
EnglishFind out how you can install additional languages for Windows. Get them now Ena
Aflați cum să instalați limbi suplimentare pentru Windows. Obțineți-le acum
EnglishAs it turned out, such a requirement from the European Commission did not exist.
După cum s-a dovedit, nu a existat o astfel de cerinţă din partea Comisia Europeană.
EnglishI would also like to point out to Jim Allister that this is a cross-border issue.
Aş dori să îi semnalez dlui Jim Allister că aceasta este o problemă internaţională.
EnglishThe Dehaene report sets out a model which will help us all to find the way forward.
Raportul Dehaene instituie un model care ne va ajuta să găsim calea de parcurs.
EnglishThose who are trying to make globalisation out to be a threat are quite wrong.
Cei care încearcă să facă din globalizare o ameninţare greşesc destul de mult.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

out prepoziţie
out verb
Romanian
out adverb
Romanian
to wear out verb
to point out verb
to carry out verb
to find out verb
to break out verb
Romanian
worn out adjectiv
Romanian