Traducere engleză-română pentru "to be out of order"

EN

"to be out of order" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be out of order" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI am sorry, but I have to rule your question completely out of order.
Îmi pare rău, dar trebuie să exclud întrebarea dvs. de pe ordinea de zi.
EnglishMr President, shortly after the disaster, an assessment was carried out in order to establish aid priorities.
Domnule preşedinte, la scurt timp după dezastru a fost desfăşurată o evaluare pentru stabilirea priorităţilor ajutorului.
EnglishI will therefore continue to ensure that monitoring is carried out in order to check whether Member States are respecting passenger rights.
De aceea, voi asigura în continuare monitorizarea pentru a verifica dacă statele membre respectă drepturile pasagerilor.
EnglishI do not think it is out of order to request a question on the balance of influence of a Member of this House on that institution.
Nu cred că este deplasat să solicit o întrebare referitoare la influența unui deputat din acest Parlament asupra acestei instituții.
English. - Laboratory tests must be carried out in order to identify harmful organisms that are not present within the EU.
în scris. - Trebuie efectuate teste de laborator pentru a identifica organismele dăunătoare care nu sunt prezente în cadrul Uniunii Europene.
EnglishAccording to a report by the World Bank, 17 procedures need to be carried out in order to obtain permission and this may take 162 days.
Conform unui raport al băncii mondiale, trebuie efectuate 17 proceduri pentru a obține permisiunea și acest lucru ar putea dura 162 de zile.
EnglishMr President, earlier in this debate, my colleague, Mr de Jong, said I was out of order in the comments I made in my question to a colleague.
Dle președinte, mai devreme în această dezbatere, colegul meu, dl de Jong, a spus că am făcut comentarii deplasate în întrebarea pe care am adresat-o unui coleg.
EnglishI even recovered industrial waste from a mountain which had been designated as a household waste tip and we also saw an out-of-order incinerator, or at least what appeared to be one.
Am găsit chiar deşeuri industriale într-o grămadă etichetată ca deşeuri menajere şi am văzut şi un incinerator defect, sau cel puţin aşa părea a fi.
EnglishWe also need to clarify under what exceptional circumstances suspension can be carried out in order to avoid unilateral action that jeopardises the whole system.
Trebuie, de asemenea, să clarificăm în ce circumstanțe excepționale se poate realiza suspendarea pentru a evita acțiunile unilaterale care pun în pericol întregul sistem.
EnglishA comparative analysis of the possible benefits and the costs of taking action against not taking action was carried out in order to draw up the proposal.
O analiză comparativă a posibilelor beneficii şi costuri în situaţia în care luăm atitudine faţă de situaţia în care nu luăm atitudine a fost realizată pentru a formula propunerea.
EnglishIn Brussels, too, there have been weeks during which it really was impossible to move around the various labyrinthine Parliament buildings, because the lifts were out of order.
În Bruxelles, de asemenea, mai multe săptămâni la rând, a fost imposibil să se circule între diferitele clădiri ale labirintului Parlamentului, întrucât lifturile nu erau funcţionale.
EnglishIt would be useful, therefore, to develop new indicators that enable other aspects of the reality to be sounded out, in order to obtain a better overall view of countries' development.
Prin urmare, ar fi utilă dezvoltarea unor indicatori noi care să permită sondarea altor aspecte ale realităţii, pentru a obţine o mai bună imagine de ansamblu asupra dezvoltării unei ţări.