Traducere engleză-română pentru "to be out of print"

EN

"to be out of print" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be out of print" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishSecondly, publication of out-of-print works requires special supervision.
În al doilea rând, publicarea lucrărilor epuizate necesită o supraveghere specială.
EnglishIn my opinion, the question of out-of-print works should be harmonised.
După părerea mea, chestiunea lucrărilor epuizate ar trebui să fie armonizată.
EnglishWhen it scanned the books, Google drew on the categories of out-of-print and orphan works.
Când a scanat cărţile, Google a mizat pe categoriile lucrărilor epuizate şi orfane.
EnglishWe cannot allow a situation to arise in which there is not strict regulation of out-of-print works.
Nu putem permite crearea unei situaţii în care să nu existe o reglementare strictă cu privire la lucrările epuizate.
EnglishOut-of-print books are often works which the authors or publishers have deliberately taken out of print.
Cărţile epuizate sunt de multe ori lucrări pe care autorii sau editurile le-au scos în mod intenţionat din ciclul de tipărire.
EnglishWe should not fall behind, and we are proposing simple EU rules on orphan book works and also books which are out of print.
Nu trebuie să rămânem în urmă, şi propunem norme europene simple privind cărţile orfane şi, de asemenea, cărţile epuizate.
EnglishSecondly, it requires a solution to the matter of copyright in the case of orphan and out-of-print works.
În al doilea rând, este necesară o soluţie la problema drepturilor de autor în cazul lucrărilor orfane şi al celor scoase din circuitul publicării.
EnglishYet we have to do it without jeopardising the rights of authors and publishers, including out-of-print works and for so-called 'orphan' works.
Totuşi, trebuie să facem aceste lucruri fără a pune în pericol drepturile autorilor şi editorilor, inclusiv operele care nu sunt tipărite şi aşa numitele lucrări "orfane”.
EnglishWe can overcome the other major issues concerning intellectual property and compliance with copyright for out-of-print and orphan works.
Celelalte probleme majore referitoare la proprietatea intelectuală şi la respectarea drepturilor de autor în cazul lucrărilor care nu se mai publică sau a celor orfane nu sunt insurmontabile.