Traducere engleză-română pentru "to be overdue"

EN

"to be overdue" română traducere

Exemple de folosire pentru "to be overdue" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishThese are the first steps we should be taking, but they are long overdue.
Acestea sunt primele măsuri pe care ar fi trebuit să le adoptăm cu mult timp în urmă.
EnglishIn my opinion, these packages were necessary and, in some cases, even overdue.
După părerea mea, pachetele respective erau necesare și în anumite cazuri, chiar întârziate.
EnglishThat is long overdue, so I would ask the Commission to do more in-depth analysis.
Aceasta este aşteptată de mult timp, aşa că aş solicita Comisiei să facă o analiză mai detaliată.
EnglishSuch a reform is long overdue and it should have been a binding commitment.
O astfel de reformă era necesară demult şi ar fi trebuit să constituie un angajament obligatoriu.
EnglishI believe that the register of lobbyists is long overdue, but I have a number of reservations.
Consider că registrul lobbyiștilor este necesar de mult timp, însă am o serie de rezerve.
EnglishTackle the work on these two concerns that is overdue and get rid of any superfluous initiatives.
Soluționarea acestor două probleme restante și eliminarea tuturor inițiativelor inutile.
EnglishIndeed, after several years it was rather overdue.
Într-adevăr, a fost oarecum întârziată, după mai mulți ani de negociere.
EnglishMay we remind you that your payment for...is overdue.
Vă reamintim faptul că termenul pentru achitarea ... a fost depășit.
EnglishEqual pay for equal work is something which is long overdue.
Salarii egale pentru muncă egală este un lucru mult aşteptat.
EnglishIt is time - and long overdue - that we look at results around the world that have worked.
Este momentul - deşi trebuia făcut demult acest lucru - să ne uităm la rezultate mondiale care au funcţionat.
EnglishFrankly speaking, it is a step which certainly is overdue.
Sincer vorbind, este un pas care cu siguranţă vine târziu.
EnglishThe current trend is to pay the invoice immediately before it is due or when it is overdue.
Tendința actuală este de a plăti factura imediat, înainte de a fi scadentă sau după expirarea perioadei de scadență.
EnglishSolvency II was long overdue: I wish to start by setting this aside.
Directiva Solvabilitate II trebuia adoptată cu mult timp în urmă: Doresc să încep prin a lăsa deoparte acest aspect.
EnglishWe still know far too little about the possible interactions and legal specifications here are overdue.
Ştim încă prea puţine despre posibilele interacţiuni şi specificaţiile legale în acest domeniu sunt depăşite.
EnglishI welcome the initiative of the Commission with regard to collective redress, which is a long-overdue initiative.
Salut iniţiativa Comisiei cu privire la recursul colectiv, care este o iniţiativă îndelung aşteptată.
EnglishI believe that such a proposal was long overdue.
Cred că o astfel de propunere a venit cu mare întârziere.
EnglishEveryone here knows that the cooperation of the Member States on economic and financial issues is long overdue.
Toţi cei de aici ştiu că întârzie de mult timp cooperarea statelor membre pe teme economice şi financiare.
EnglishReform of this kind is long overdue.
O reformă de acest gen trebuia înfăptuită cu mult timp în urmă.
EnglishThis is long overdue, because we will be celebrating the 20th anniversary of the internal market next year.
Acest aspect este de mult timp depășit, pentru că anul viitor sărbătorim cea de a 20-a aniversare a pieței interne.
EnglishI believe that this review is long overdue.
Cred că această revizuire a întârziat prea mult.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

overdue adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie