Traducere engleză-română pentru "to be paid"

EN

"to be paid" română traducere

EN

to be paid {verb}

volume_up
Customs will convert the price paid in pounds sterling to euros.
Dacă achiziţionaţi o maşină nouă în altă ţară a UE, nu veţi plăti TVA în ţara respectivă.
Ladies and gentlemen, it was the citizens, the taxpayers, who paid once - will they pay a second time?
Doamnelor și domnilor deputați, cetățenii și contribuabilii au fost cei care au plătit o dată - vor plăti a doua oară?
In other words, for instance, they would only be paid if the new car bought met certain emissions standards.
Cu alte cuvinte, de exemplu, acestea se vor plăti numai dacă noua maşină achiziţionată îndeplineşte anumite standarde privind emisiile.

Exemple de folosire pentru "to be paid" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishIn the report, much attention is paid to human rights and freedoms in Russia.
În raport, se acordă o mare atenţie drepturilor şi libertăţilor omului în Rusia.
EnglishA huge amount of patience and attention is being paid to this issue, and rightly so.
Se acordă foarte multă răbdare și atenție acestei chestiuni și pe bună dreptate.
EnglishIt is extremely important that we have paid a high price for the Treaty of Lisbon.
Este extrem de important că am plătit un preţ scump pentru Tratatul de la Lisabona.
EnglishParticular attention should be paid to the agricultural sector and consumers.
Sectorul agricol şi consumatorii ar trebui să se bucure de o atenţie specială.
EnglishNote: There are two main differences between the trial and the paid service:
Notă: Există două diferențe mari între versiunea de încercare și serviciul plătit:
EnglishThat is why I am calling for attention to be paid to the amount of red tape involved.
Din acest motiv solicit să se acorde atenție volumului de birocrație implicată.
EnglishSpecial attention must be paid to the tenants of social housing in this connection.
În acest sens, o atenţie specială trebuie acordată chiriaşilor locuinţelor sociale.
EnglishThe advances, in particular, could be paid out in full at the start of May.
Avansurile, în special, ar putea fi plătite în întregime la începutul lui mai.
EnglishA sum of EUR 2.5 million has already been paid out without enough information.
Deja a fost plătită o sumă de 2,5 milioane de euro fără a avea suficiente informații.
EnglishIf I did so, I would not be paid travelling expenses or any other compensation.
Dacă aş face acest lucru, nu mi-ar fi decontate cheltuielile de transport.
EnglishAttention needs to be paid to making more effective use of resources by recycling.
Trebuie să se acorde atenție unei utilizări mai eficiente a resurselor prin reciclare.
EnglishIt would be absurd to cover their losses out of taxes paid by customers.
Ar fi absurd ca aceştia să-şi acopere pierderile din taxele plătite de clienţi.
EnglishWe should not forget that these funds are paid out to be used efficiently.
Ar trebui să nu uităm că aceste fonduri sunt plătite pentru a fi folosite eficient.
EnglishAll money paid as a result of irregularities must be returned to the EU budget.
Toți banii plătiți prin săvârșirea unor nereguli trebuie să fie returnați la bugetul UE.
EnglishWhat is the price paid for a lack of hygiene and safety in the workplace?
Care este preţul plătit pentru lipsa de igienă şi siguranţă la locul de muncă?
EnglishMany poultry farmers, particularly in Brittany, paid the price for that deal.
Mulţi avicultori, în special din Brittany, au plătit preţul acestui acord.
EnglishUnfortunately, at that time, no one paid attention to our recommendation.
Din păcate, în acel moment, nimeni nu a acordat atenţie recomandării noastre.
EnglishFinally someone paid attention to the difference between the European Commission and gods.
În sfârșit, cineva a acordat atenție diferenței dintre Comisia Europeană și zei.
EnglishParticular attention is paid to issues concerning cartels and consumers.
Se acordă o atenţie deosebită problemelor referitoare la carteluri şi consumatori.
EnglishIn 2008 alone, the EIB paid out EUR 10 billion more than it anticipated.
Numai în 2008, BEI a acordat cu 10 miliarde de euro mai mult decât anticipase.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

paid adjectiv
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie