Traducere engleză-română pentru "to be paralysed"

EN

"to be paralysed" română traducere

EN

to be paralysed {verb}

volume_up

Exemple de folosire pentru "to be paralysed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishDespite vaccination, exports were completely paralysed in some countries.
În ciuda vaccinării, exporturile au fost complet paralizate în unele țări.
EnglishThe process of reform in this country is still being paralysed by political forces there.
Procesul de reformă din această ţară este încă paralizat de forţele politice de acolo.
EnglishLast week French fisheries were paralysed, with vessels confined to port.
Săptămâna trecută, sectorul pescuitului din Franța a fost paralizat, navele rămânând blocate în port.
EnglishHowever, the truth is that this process is paralysed, to a great extent for legal reasons.
Cu toate acestea, adevărul este că acest proces este paralizat, într-o mare măsură din motive juridice.
EnglishI was also pleased to hear you saying that this process would not be paralysed because of legal issues.
Am fost, de asemenea, încântat să vă aud spunând că acest proces nu va fi paralizat din cauza problemelor juridice.
EnglishI mean the nuclear blackmail which is being used by Kim Jong-il and which has, in a certain sense, paralysed the world.
Mă refer la șantajul nuclear care este folosit de Kim Jong-Il și care, într-un anumit sens, a paralizat lumea.
EnglishFirst, let us break Gaddafi's air force and leave the 'Brother Leader', as he likes to call himself, paralysed.
Mai întâi, trebuie să distrugem aviația lui Gaddafi și să-l paralizăm pe "Fratele lider”, așa cum îi place să se numească.
EnglishThe only area which, in this regard, is standing back and is almost paralysed by the challenges of globalisation is the EU.
Singura zonă care rămâne în urmă în această privință și care este aproape paralizată de provocările globalizării este UE.
EnglishWe should prepare ourselves to discuss how to solve the problems of Europeans in a situation in which air traffic is paralysed.
Trebuie să ne pregătim să discutăm cum am putea rezolva problemele europenilor în situaţia în care traficul aerian este paralizat.
EnglishTherefore, because of their prudence, they have tried to withhold credit in such a way that it has also paralysed the domestic economy.
Prin urmare, din cauza prudenţei lor, acestea au încercat să restrângă creditarea astfel încât au paralizat şi economia locală.
EnglishThe UfM cannot continue to be blocked or paralysed by the conflict in the Middle East but, at the same time, neither can it ignore it.
UpM nu poate continua să fie blocată sau paralizată de conflictul din Orientul Mijlociu, dar în acelaşi timp, nu-l poate nici ignora.
EnglishThe disruption of Russian gas supplies to European consumers in sub-zero temperatures, which has paralysed Europe, adds a new dimension to the concept of energy independence.
Întreruperea furnizării de gaz rusesc către consumatorii europeni la temperaturi de sub zero grade, care a paralizat Europa, adaugă o nouă dimensiune conceptului de independenţă energetică.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie