Traducere engleză-română pentru "to be perceived"

EN

"to be perceived" română traducere

EN

to be perceived {verb}

volume_up
to be perceived (dar şi: to discern, to perceive)

Exemple de folosire pentru "to be perceived" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWorking women are often perceived to be 'high risk' or 'second rate' workers.
Femeile sunt deseori percepute ca lucrătoare "cu risc ridicat” sau "de mâna a doua”.
EnglishSome prefer to minimise perceived losses rather than maximise collective gains.
Unii preferă să minimizeze pierderile observate în loc să maximizeze câştigurile colective.
EnglishThere is, once again, a perceived lack of solidarity and a high degree of timidity.
Încă o dată, ne confruntăm cu o vizibilă lipsă de solidaritate şi cu un grad înalt de timiditate.
EnglishMy vote should not be perceived as support for the EU's 'subsidy gravy train', either.
Votul meu nu ar trebui să fie perceput nici drept sprijin pentru "subvențiile combinate” ale UE.
EnglishIt is also about - perceived or real - national and cultural identities and national pride.
Este vorba despre identități culturale și naționale - percepute sau reale - și despre mândria națională.
EnglishThe first reason is that transplants are perceived as a crowning achievement of modern medicine.
Primul motiv este acela că transplanturile sunt percepute drept o realizare supremă a medicinii moderne.
EnglishWhat is perceived as being complex is precisely this legislation on the environment and on animal wellbeing.
Exact această legislație privind mediului și bunăstarea animalelor este considerată complexă.
EnglishI think it should be perceived, as Mrs Göncz mentioned, as a disincentive to immigration.
Consider că ar trebui să fie percepută, după cum a menţionat dna Göncz, ca o măsură de descurajare a imigraţiei.
EnglishSuch a tax would also close the perceived "fairness gap" in taxation and public budgets.
Ea ar elimina îndoielile referitoare la o aşa-numită lipsă de echitate în raport cu impozitarea şi cu bugetele publice.
EnglishWe have to avoid our policies being perceived as ambiguous or as applying double standards.
Trebuie să evităm ca politicile noastre să fie percepute drept ambigue sau drept politici care aplică standarde duble.
EnglishNevertheless, I have perceived a will to succeed among the Members of the Council and within Parliament.
Cu toate acestea, am perceput o voință de a reuși în rândul membrilor Consiliului și în cadrul Parlamentului.
EnglishClearly, the introduction of such significant changes cannot be perceived solely as a temporary measure.
În mod clar, introducerea unor schimbări atât de semnificative nu poate fi percepută doar ca o măsură temporară.
EnglishThe European Parliament tends to be perceived as a rather junior partner of the Council and the Commission.
Parlamentul European are tendinţa să fie perceput mai curând ca un partener recent al Consiliului şi al Comisiei.
English. - The Commission's response to any perceived challenge to the EU is to reach for more centralised powers.
, în scris. - Răspunsul Comisiei la orice provocare pentru UE este să obțină puteri mult mai concentrate.
EnglishThat is how they are perceived by many fishermen: an adult seal gets through an enormous amount of fish on a daily basis.
Aşa sunt percepute de către mulţi pescari: o focă adultă consumă o cantitate enormă de peşte în fiecare zi.
EnglishOtherwise, they will be perceived as bureaucratic red tape and the source of huge costs to regions and citizens.
Altfel, vor fi văzute doar ca alte proceduri birocratice și sursă a unor costuri semnificative pentru regiuni și cetățeni.
EnglishThat is why the controversial Treaty of Lisbon may be perceived positively from the perspective of local authorities.
De aceea, controversatul Tratat de la Lisabona poate fi perceput în mod pozitiv din perspectiva autorităţilor naţionale.
EnglishAs a brand name is associated with perceived quality, this practice could result in misleading the public.
Deoarece un nume de marcă este asociat cu o calitate percepută, această practică ar putea duce la inducerea în eroare a publicului.
EnglishMadam President, the report says 'the EU budget should in no way be perceived as a burden to national budgets.'
Dnă președintă, raportul precizează că "bugetul UE nu trebuie perceput sub nicio forma ca fiind o povară pentru bugetele naționale.”
EnglishWe thus left it to the S&D Group to re-table the original texts, in order to be perceived as representing the middle ground.
Am lăsat astfel Grupul S&D să prezinte din nou textele originale, pentru a fi percepute ca reprezentând calea de mijloc.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie