Traducere engleză-română pentru "to be philosophical"

EN

"to be philosophical" română traducere

EN

to be philosophical {verb}

volume_up
to be philosophical (dar şi: to philosophize)

Exemple de folosire pentru "to be philosophical" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishI want to see if the Ancient Greek saying is philosophical rhetoric or if we have progressed.
Doresc să văd dacă proverbul grecilor antici este retorică filozofică sau dacă am progresat.
EnglishI would like to give notice that I shall not be indulging in any philosophical or political analyses.
Aş dori să subliniez că nu mă voi lansa în analize filosofice sau politice.
EnglishStating it in these terms is not just semantics: it is a philosophical choice that we are making.
Prezentarea în acești termeni nu este doar o chestiune de semantică: facem o alegere filozofică.
EnglishIt is our common philosophical heritage and safeguards the principle of civil peace around which the EU was built.
Acesta reprezintă patrimoniul nostru filozofic comun şi garantul principiului păcii civile în jurul căruia a fost construită Uniunea Europeană.
EnglishIt is more than just a philosophical statement and we know that it will not be an easy ride, but it envisages rapprochement in stages.
Aceasta este mai mult decât o afirmaţie filozofică şi suntem conştienţi că nu va fi un drum uşor de parcurs, însă preconizează o apropiere realizată în stadii.
EnglishI have never been one to consider the separation of powers a historical philosophical principle; rather it is a basic principle of democracy.
Niciodată nu am fost printre cei care consideră separaţia puterilor drept un principiu istorico-filosofic; este mai degrabă un principiu de bază al democraţiei.
EnglishThese philosophical debates lie beyond the scope of my report, but for the record I would like to point out that I consider sustainable development to be the ideal solution.
Aceste dezbateri filozofice depăşesc cadrul raportului meu, dar aş dori să precizez că eu cred că dezvoltarea durabilă este soluţia ideală.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

philosophical adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie