Traducere engleză-română pentru "to be placed"

EN

"to be placed" română traducere

RO
EN

to be placed {verb}

volume_up
It must be ensured, however, that too heavy an administrative burden is not placed on SMEs.
Totuși, trebuie să se asigure că nu se va plasa o sarcină administrativă prea mare asupra IMM-urilor.
I welcome, then, the fact that you have placed 'Europe in the World' among your priorities.
Agreez apoi ideea dumneavoastră de a plasa conceptul ,,Europa în lume” printre priorităţile pe care vi le asumaţi.

Exemple de folosire pentru "to be placed" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishOur healthcare workers cannot wait and should not continue to be placed in danger.
Aceşti lucrători nu pot aştepta şi nu ar trebui să fie în continuare în pericol.
EnglishThe Member States are better placed to pursue an effective policy in this area.
Statele membre sunt mai în măsură să promoveze politici eficiente în acest domeniu.
EnglishHave you seen, Viktor, where the symbols that we cherish are placed in this hall?
Ai văzut, Viktor, unde sunt așezate în această sală simbolurile pe care le prețuim?
EnglishArtificial barriers are thus placed in the way of the activities of service providers.
Se introduc astfel bariere artificiale în activităţile furnizorilor de servicii.
EnglishThe rapporteur correctly placed the needs of the child at the heart of this report.
Raportoarea a poziționat în mod corect nevoile copilului în centrul acestui raport.
EnglishThe restrictions placed on the financial resources for these objectives are disturbing.
Restricţiile financiare la care sunt supuse aceste obiective sunt îngrijorătoare.
EnglishWe have placed them in a situation where work is no longer part of their mental horizon.
I-am pus în situația în care lucrul nu mai face parte din orizontul lor mental.
EnglishI have placed particular emphasis on shipbuilding and maintenance of ships.
Am pus un accent special pe construcţiile navale şi pe întreţinerea navelor.
EnglishSo there is no absolute need to guarantee legality placed on the companies.
Aşadar nu este deloc nevoie să garantăm legalitatea din partea companiilor.
EnglishThis means that a very strong emphasis has been placed on the civilian side of things.
Acest lucru înseamnă că s-a pus foarte mult accentul pe aspectul civil al acţiunilor.
EnglishThey could have placed them with dignity on the panels or walls of this very hall.
Le-ar fi putut așeza în mod demn pe panourile sau pereții acestei săli.
EnglishI welcome the fact that UNESCO has placed the Mediterranean diet on its world heritage list.
Salut faptul că UNESCO a pus dieta mediteraneană pe lista patrimoniului mondial.
EnglishI welcome the fact that the Czech Presidency has placed this approach among its priorities.
Salut faptul că această abordare se numără printre priorităţile Preşedinţiei cehe.
EnglishStones are placed on a board consisting of twenty-four narrow triangles.
Piesele sunt plasate pe o tablă formată din douăzeci și patru de triunghiuri înguste.
EnglishGermany's neighbour, Switzerland, has voiced concerns that it is being placed under pressure.
Vecinul Germaniei, Elveţia, şi-a exprimat preocuparea că este pusă sub presiune.
EnglishHe ignored the enormous debt burden he has placed on the British people.
A ignorat povara enormă a datoriei pe care a pus-o pe umerii britanicilor.
EnglishThe device was placed back on the market in 2002 under a new name.
Dispozitivul a fost din nou introdus pe piaţă în anul 2002, sub o altă denumire.
EnglishThe issue must be placed on the agenda of the Council and the Commission.
Această chestiune trebuie introdusă în programul de lucru al Consiliului și al Comisiei.
EnglishRestrictions have been placed on the formalities necessary to start up in business.
Au fost aplicate restricții la formalitățile necesare pentru înființarea de noi întreprinderi.
EnglishThe 12 000 Christians living in the village were placed under a curfew.
Cei 12 000 de creștini care locuiesc în sat au fost plasați sub regim de stare de asediu.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

placed adjectiv
Romanian
be careful! interjecţie
be marked substantiv
Romanian
be off interjecţie