Traducere engleză-română pentru "to be pleased to"

EN

"to be pleased to" română traducere

RO
EN

to be pleased to {verb}

volume_up
to be pleased to (dar şi: to be willing to)

Exemple de folosire pentru "to be pleased to" în română

Aceste propoziții provin din surse externe și este posibil să nu fie corecte. bab.la nu este responsabil de conținutul lor.

EnglishWe can, of course, feel pleased today about the way the situation has developed.
Bineînţeles, în prezent putem fi mulţumiţi de felul în care a evoluat situaţia.
EnglishI am pleased to learn that Parliament fully shares the Commission's philosophy.
Sunt mulţumit să aflu că Parlamentul împărtăşeşte pe deplin filosofia Comisiei.
EnglishI am pleased to see that President Kaczyński of Poland will be signing very soon.
Sunt bucuros să văd că preşedintele Kaczyński al Poloniei va semna foarte curând.
EnglishI am pleased to note that the Commission has taken serious steps in this respect.
Mă bucur să constat faptul că Comisia a luat măsuri serioase în această privință.
EnglishIn this regard, I am pleased to hear you say that you are working on a solution.
În această privinţă, sunt încântat să vă aud spunând că lucraţi la o soluţie.
EnglishI think she should be very pleased that 37 speakers contributed to the debate.
Cred că ar trebui să fie încântată că 37 de vorbitori au contribuit la dezbatere.
EnglishI am pleased at the adoption of Mrs Jeggle's report, to which I myself contributed.
Sunt mulțumit de adoptarea raportului dnei Jeggle, la care am contribuit și eu.
EnglishI am pleased that my own country, Slovenia, has played a very important role here.
Mă bucur că propria mea ţară, Slovenia, a jucat un rol foarte important aici.
EnglishI am pleased with the motion for a resolution on a new strategy for Afghanistan.
Sunt încântată de propunerea de rezoluție privind o nouă strategie pentru Afganistan.
EnglishI am pleased that the new Members have settled in so well over the last few months.
Sunt încântat că noii deputaţi s-au integrat atât de bine în ultimele câteva luni.
EnglishI am pleased that we will be discussing this in greater depth here tomorrow.
Sunt încântată de faptul că vom discuta această chestiune în profunzime mâine.
EnglishI was pleased that a compromise has been reached on the subject of the social clause.
Am fost mulțumită de faptul că s-a ajuns la un compromis pe tema clauzei sociale.
EnglishHowever, we are pleased to vote with anybody, if we agree with what they propose.
Totuşi, suntem bucuroşi să votăm cu oricine, dacă suntem de acord cu propunerile lor.
English. - I was pleased to support this report in its vote through Parliament.
în scris. - Am fost încântat să susţin acest raport la votarea în Parlament.
EnglishWe are, therefore, pleased that the oral amendment to this paragraph has been adopted.
Prin urmare, suntem mulţumiţi că amendamentul oral la acest punct a fost adoptat.
EnglishThe Swedish Presidency is very pleased to have the opportunity to represent the EU.
Preşedinţia suedeză este încântată să aibă oportunitatea de a reprezenta UE.
EnglishI am pleased that we managed to understand our own fears to a large extent.
Sunt bucuroasă că am reușit, în mare măsură, să ne înțelegem propriile temeri.
EnglishI am very pleased that the Commissioner mentioned this in her presentation.
Mă bucur foarte mult că dna comisar a menționat acest lucru în prezentarea sa.
EnglishWe are very pleased to find that Swedes today are among the best Europeans.
Ne bucurăm să aflăm că în prezent suedezii sunt printre cei mai buni europeni.
EnglishSo we are pleased to have been able to breathe a little more life into this body.
Prin urmare, ne bucurăm că am putut să însuflețim mai mult acest organism.

Traduceri similare în dicționarul englez-român

pleased adjectiv
Romanian
to prepoziţie
be pleased to enter interjecţie
Romanian